สภาโหวตรับร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2565 269-201

0
1

สภาโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 วาระแรก 269 ต่อ 201 เสียง วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาและเห็นชอบแปรญัตติ 30 วัน

วันที่ 2 มิ.ย.2564 ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระแรกว่าจะรับหลักการหรือไม่ ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

เมื่อเวลาประมาณ 23.45 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนลงมติรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 จำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียงมีมติ เห็นด้วย 269 คะแนน (เลขไม่ขึ้นในหน้าจอ) ไม่เห็นด้วย 201 คะแนน งดออกเสียง 2 เสียง

โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 72 คน และเห็นชอบแปรญัตติเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนจะปิดประชุมสภาฯ ในเวลา 00.04 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here