พบแหล่งน้ำบาดาลใหม่สัตหีบ ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ EEC และภาคตะวันออก ชลบุรี จันทบุรี และระยอง

0
9

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ค้นพบแหล่งน้ำบาดาลใหม่พื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ปริมาณน้ำมาก-คุณภาพน้ำจืดดีสูบได้ถึง 188.76 ลบ.ม./ชม.เล็งต่อยอดเล็งต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี จันทบุรี และระยอง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2564นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วย

1.โรงสูบน้ำที่ 1ฐานทัพเรือสัตหีบ ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดที่สูบได้จากการคำนวณ 169.1 ลบ.ม./ชม. 2.แฟลตทหารเรือสัตหีบ ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดที่สูบได้จากการคำนวณ 128.15 ลบ.ม./ชม. และ

3.หน่วยบัญชาการพิเศษทางเรือ ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดที่สูบได้จากการคำนวณ 188.76 ลบ.ม./ชม. ผลการดำเนินงานพบว่าได้ค้นพบแหล่งน้ำบาดาลใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำบาดาลสูง และ คุณภาพน้ำจืด ที่บริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ แหล่งน้ำบาดาลดังกล่าว กักเก็บอยู่ในรอยแตกของหินปูนเม็ดทราย ที่ตกตะกอนในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ถึง เพอร์เมียน มีความลึก 150 เมตรจากระดับผิวดิน ผลจากการสูบทดสอบปริมาณน้ำจากบ่อเจาะสำรวจ จำนวน 3 บ่อ พบว่าสามารถสูบน้ำบาดาลได้ในอัตรา 128.15 ถึง 188.76 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนก่อสร้างระบบกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตามที่รัฐบาลได้ให้สนับสนุนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 30 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินงานให้ทันช่วงฤดูแล้งนั้น ตนได้มอบหมายให้นายอานนท์ ผงกุลา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) จัดทีมวิทยากรนำโดย นายพิเชษฐ วงษ์จันทร์ดี ผอ.ส่วนปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการดูแลระบบและบำรุงรักษาการใช้งานเบื้องต้น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่กลุ่มผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่มบ้าน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จันทบุรี และระยอง จำนวน 25 ราย เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าใจการใช้งานระบบ และสามารถบำรุงรักษาดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here