กรมทางหลวงใช้ 2.3 พันล้าน สร้างถนน ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน บูมอีอีซี

0
6

กรมทางหลวงเดินหน้าขยาย ทล.304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน วงเงิน 2.3 พันล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพอีอีซี คืบหน้ากว่า 60% คาดแล้วเสร็จ สิงหาคม2565

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304  สาย ฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน  ตอน อ.พนมสารคาม – ต.เขาหินซ้อน   รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319 (ถนนสุวินทวงศ์) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ กม.102+500 – กม.126+000 ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร งบโครงการก่อสร้างประมาณ 2,314  ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้าง คืบหน้ากว่า 60%  คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมปี  2565  ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

สำหรับการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.102+500 – กม.113+000 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. 113+000 – 126+000 ระยะทาง 13 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 – 7 ช่องจราจร  ผิวทางคอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร  

แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดร่อง (DEPRESSED MEDIAN) สลับกับเกาะกลางแบบยก (RAISED MEDIAN) กว้างประมาณ 13 เมตร 

สำหรับในพื้นที่ชุมชนออกแบบเป็น 6 ช่องจราจร   กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (RAISED MEDIAN) กว้าง 5.10 เมตร  มีทางบริการขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร

พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 3 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต  เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Eastern Economic Corridor Development)  ทั้งนี้ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมต่างๆ  จึงมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น  โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304  จึงเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่กรมทางหลวงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เส้นทาง  

หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศ  แก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วยส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here