ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ แนะ 5 ข้อสำหรับสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย

0
5

08 มิถุนายน- พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก Ittaporn Kanacharoen  เรื่อง“สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย” โดยระบุรายละเอียดว่า

ในระยะที่ผ่านมามีรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในสื่อต่างๆ มากขึ้น   ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชนในวงกว้าง และมีความกังวลต่อการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของสื่อมวลชนในประเทศไทย  เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาวิจัยต่างๆ พบชัดเจนว่าการรับรู้ข่าวการฆ่าตัวตายมีโอกาสชักนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายตามมาได้

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มีข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่มีต่อผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ดังนี้

1. การเสนอข่าวควรระมัดระวัง ไม่ทำเป็นข่าวพาดหัว ไม่เขียนข่าวในลักษณะที่อ่านแล้วมีสีสัน หรือก่อความรู้สึกสะเทือนใจ

2. หลีกเลี่ยงการเขียนข่าวบรรยายวิธีการฆ่าตัวตายอย่างละเอียด การลงภาพการกระทำ หรือฉายคลิปซ้ำๆ

3. หลีกเลี่ยงการเน้นย้ำถึงสาเหตุ หรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดถึงปัญหาต่างๆ  อย่างละเอียด ซึ่งผู้ที่ซึมเศร้าหรือมีปัญหาอาจรู้สึกว่าผู้ฆ่าตัวตายมีปัญหาคล้ายกับตน มองว่าการฆ่าตัวตายคือทางออกของปัญหา

4. ระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอข่าวผู้ฆ่าตัวตายที่เป็นดาราหรือผู้มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในแง่มุมที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนใจ  ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้สูง

5. คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกหรือผลกระทบในทางลบต่อญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ฆ่าตัวตาย 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

8 ตุลาคม 2558

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here