“พรรคไทยรุ่งเรือง” จับมือสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ หนุนคนรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพทำการเมืองมิติใหม่

0
10

ที่สำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)พร้อมคณะแกนนำผู้ก่อตั้ง “พรรคไทยรุ่งเรือง” อาทิ ผอ.ณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์,(อดีตผอ.กรมอุทยานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯผู้ขอก่อตั้งพรรคฯ) พลเอกทนงศักดิ์ จินดาลัทธ์ (อดีตที่ปรึกษาปลัดกลาโหม),นายดิษชูภณ นัยเนตร(การเมืองภาคประชาชน) ,นายจิรโรจน์ มาลัยทองทิพย์(นักธุรกิจรุ่นใหม่)ที่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการด้านกฎหมาย, อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต), คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์(นักธุรกิจด้านอาหาร)มารับหนังสือรับรอง พก.7/2 จากกกต..ในการรับรองการใช้ชื่อพรรคไทยรุ่งเรือง อย่างเป็นทางการและไปดำเนินการประชุมสมาชิกและเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นอกจากนี้ยังมีแกนนำคณะปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์อีกหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (เจ้าของรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสหประชาชาติ), พ.ต.ภรัณ กิติวัฒน์ ประธานยุทธศาสตร์ด้านการเมือง,ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ (อาจารย์ป.เอกม.ราชภัฎจอมบึง),นายดนัย หริพัฒน์กุล อดีตเลขาสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร,นายอิศรานนท์ สิทธาพิสุทธกุล(ที่ปรึกษาบ.ส่งออกผลไม้และคอลัมนิสต์โหราศาสตร์) นายชาติชาย สวนอินทรชิต (ผอ.สมาคมสิทธิมนุษยชนระยอง),นายสมบูรณ์ แสงสว่าง (ประธานชุมชนสมอเรียง)นายเกียรติพงษ์ พิณทอง(นักธุรกิจสุขภาพ)นางประไพ ศรีสวัสดิ์(ธุรกิจส่วนตัว)และนายประทีป คงประพันธ์(โปรแกรมเมอร์) และยังมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีก 10 คณะ

แกนนำกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรคไทยรุ่งเรืองกล่าวว่า ผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักวิชาการ-นักกฎหมาย,นักธุรกิจรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีแนวคิดต้องการทำการเมืองแบบมิติใหม่และได้ร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ที่จะทำให้คนไทยมีอนาคตและความหวัง ประกาศสร้างรายได้เข้าประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เป็นเรื่องเร่งด่วน

ประเทศไทยต้องเป็นสุดยอดดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นฮับสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกที่ใช้สมุนไพรทางเลือกดูแลสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร่วมทั้งการร่วมมือกับทีม Leadership จากสถาบันMISBฯจัดทำโครงการYoung Politcal Leadership อบรมภาวะผู้นำรุ่นใหม่เพื่อหนุนให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างสูง ให้มีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม-จริยธรรมที่ดีงามและมีความซื่อสัตย์สุจริต-ยุติธรรม และเมื่อเขาเข้าสู่การเมืองจะเป็นนักการเมืองที่ดี

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาแกนนำที่ร่วมกันก่อตั้งยังมีแนวคิดผนึกกำลังกับพรรคการเมืองใหม่ที่มีอุดมการณ์คล้ายๆ กัน มาร่วมมือกันขับเคลื่อนทำการเมืองมิติใหม่ไปพร้อมด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here