หัวหน้าก้าวไกล ค้าน ครม. อนุมัติกว่า 4.3 พันล้านลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ชี้ เสี่ยงเงินสูญต่างชาติไม่ลงทุน

0
3

(15 มิถุนายน ) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ ได้แสดงความเห็นคัดค้านการที่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA ตั้งโครงการและงบประมาณให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเมียนมา 5 โครงการ

นายพิธา ตั้งข้อสังเกตต่องบประมาณและโครงการของ NEDA จากเอกสารชี้แจงหน้า 6 และหน้า 7 จะพบว่า NEDA มีโครงการใน Pipeline ทั้งหมด 20 โครงการด้วยกัน ในจำนวนนี้เป็นโครงการในประเทศเมียนมา 5 โครงการ ได้แก่

โครงการ Water Supply และ Solid Waste Management ที่เมืองเมียวดี มูลค่า 777 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 1,450 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย 4,300 ล้านบาท

โครงการสำรวจโครงการปรับปรุงถนนสองทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย มูลค่า 5 ล้านบาท

โครงการออกแบบปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่จังหวัดเมียวดี มูลค่า 13 ล้านบาท

ทั้ง 5 โครงการนี้ มี 4 โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนด้วยเงินนอกงบประมาณจากเงินที่ ครม. อนุมัติให้ NEDA ไปกู้จากสถาบันการเงิน แล้วไปปล่อยกู้ต่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

เหตุผล 2 ประการในการคัดค้าน

นายพิธาให้ 2 เหตุผล ที่คัดค้านโครงการดังกล่าว ว่า

1.สถานการณ์การรัฐประหารและสงครามกลางเมืองในเมียนมา ทำให้สภาพเศรษฐกิจเมียนมาอยู่ในวิกฤติอย่างหนัก ไม่มีประโยชน์หากจะทุ่มเงิน 4,300 ล้านบาทของไทยไปกับโครงการของนายทุน ในเวลาที่ไม่มีนายทุน และ

2. หลังจากการรัฐประหารในเมียนมาเป็นต้นมา ทั้งญี่ปุ่นและ EU ได้คว่ำบาตรเงินช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เคยให้กับเมียนมา ส่วนของสหรัฐฯ ทาง USAID ก็ได้เปลี่ยนแปลงจากเงินช่วยเหลือที่ให้กับรัฐบาล ไปเป็นเงินช่วยเหลือที่ให้กับภาคประชาสังคม NGO ต่างๆ แต่มี กมธ. ฝั่งรัฐบาลกลับออกมาแสดงความเห็นว่าโครงการที่ทวายเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่าสนใจการรัฐประหาร ไม่ควรตัดงบประมาณในส่วนนี้

จึงอยากเรียกร้องไปยัง NEDA อีกครั้งว่าให้ยับยั้งการเสนอโครงการดังกล่าวเข้า ครม. และเรียกร้องไปยัง ครม. ว่าหากมีวาระพิจารณาโครงการดังกล่าวเข้ามาก็ขอให้ไม่อนุมัติโครงการดังกล่าว ทั้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าน่าจะลงทุนไม่ได้ตามเป้า และเหตุผลทางหลักการประชาธิปไตยว่าประเทศไทยไม่ควรสนับสนุนเผด็จการทหารเมียนมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here