“ครม.” อนุมัติหลักการอุดหนุนทางการเงินเพิ่มเติมโรงเรียนสอนอิสลามในโครงการตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ

0
6

“ครม.” อนุมัติหลักการอุดหนุนทางการเงินให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 14 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการในการอุดหนุนทางการเงิน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยา โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม  และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ปีงบประมาณ 2565-2567

ทั้งนี้ เพื่อให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยตั้งงบประมาณเป็นรายปี ซึ่งได้ประมาณการรายจ่ายไว้ดังนี้ ปีงบประมาณ วงเงิน 3,930,000 บาท ปี 2566วงเงิน 6,175,000 บาท และปี 2567 วงเงิน 4,230,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,335,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here