ตามคาดพลังประชารัฐ “พล.อ.ประวิตร” หัวหน้า “ธรรมนัส” เลขาฯ

0
8

“พลังประชารัฐ”จัดทัพลงตัว ที่ประชุมใหญ่เลือก “พล.อ.ประวิตร” เป็นหัวหน้าพรรคต่อ ขณะที่ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”นั่งเลขาฯ ตามคาด “สามมิตร” ดัน “อนุชา”สู้ ก่อนถอนตัว

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  จ.ขอนแก่นว่า เมื่อที่ประชุมได้รายงานผลดำเนินการประจำปี และงบดุลของพรรค ซึ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแล้ว

จากนั้นได้เข้าสู่วาระอื่นๆ โดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรคได้แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค มีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่า มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทน

จากนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่พรรค ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ โดย นายไพบูลย์ ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหาร จำนวน 26 คน ก่อนจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่ง

ต่อมาสมาชิกได้ลงคะแนนลับ ซึ่งปรับวิธีการจากเดิมให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตร ก็ให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะ แล้วมีเจ้าหน้าที่พรรคนำหีบลงคะแนนมาให้สมาชิกหย่อน เพื่อรักษาระยะห่าง และถือเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้วขณะเดียวกัน  นายไพบูลย์ ยังได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรคขณะที่ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย จากกลุ่มสามมิตร ได้เสนอชื่อ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย แต่ นายอนุชา ได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัว เนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาปีกว่าแล้ว และขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน 

ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค

2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์  เป็นนายทะเบียนพรรค

กรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์

2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน

4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

6.อนุชา นาคาศัย

7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

8.นายสุพล ฟองงาม

9.นายนิโรธ สุนทรเลขา

10.นายไผ่ ลิกค์

11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

12.นางประภาพร อัศวเหม

13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม

15.นายสุชาติ ชมกลิ่น

16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร

17.นายสุชาติ อุสาหะ

18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ

19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร

20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์

21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

22.นายสมเกียรติ วอนเพียร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here