อนันดา จ่ออุทธรณ์ คุ้มครองลูกบ้าน หลังศาลสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต แอชตัน อโศก

0
8

อนันดา ชี้แจง กรณีศาลปกครองกลาง พิพากษา สั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง คอนโดฯหรู แอชตัน อโศก เตรียมใช้สิทธิอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ดูแลลูกค้า และเจ้าของร่วม ขณะผู้บริหารโครงการ ย้ำ ดำเนินการทุกอย่างถูกต้อง ยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย

จากกรณีวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 169 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง “แอชตัน อโศก” ที่ออกให้แก่ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม “แอชตัน อโศก” ตามคำร้องของชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ยื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา ผอ.สำนักการโยธา กทม. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ คณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5

ศาลปกครองกลาง พิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องข้างต้น ได้ร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการ อนุญาต บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแอชตัน อโศก ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 51ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ขนาด 2.3ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ให้เหตุผลว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉะนั้นการอนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงสมควรที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป พร้อมระบุว่าโครงการ แอชตัน อโศก ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 51ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ขนาด 2.3ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก2 ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ต่อมาวันเดียวกัน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ทำหนังสือ ชี้แจง ต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า

 ตามที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ของโครงการแอชตัน อโศก ที่ดำเนินการโดยบริษัทอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด นั้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ในนามผู้บริการโครงการและผู้ถือหุ้น เรียนว่า เป็นเพียงคำตัดสินของศาลปกครองกลางเท่านั้น และบริษัทในฐานะผู้บริหารโครงการยังมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษาดังกล่าว ในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายที่สำคัญ จะใช้สิทธิอุธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด

ดังนั้น คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด

กรณีพิพาทดังกล่าว บริษัทฯผู้บริหารโครงการของยืนยันว่าบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฏหมายทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนดังที่เคยแจ้งต่อสาธารณชนมาก่อนหน้านี้แล้ว

บริษัทขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯในฐานะผู้บริหารโครงการจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและเจาของร่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะมีการแจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้ทีทเกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here