ศาลฎีกาสั่ง 2 ส.ส.พัทลุงภูมิใจไทย “ฉลอง-ภูมิศิษฎ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. แล้วเสียบบัตรแทนกัน

0
1

“ศาลฎีกานักการเมือง”สั่ง 2 ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย “ฉลอง เทิดวีระพงศ์-ภูมิศิษฎ์ คงมี” หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว ตั้งแต่ 3 ก.ย.64 คดีเสียบบัตรแทนกัน

วันนี้(7 ก.ย.64) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขดำ ที่คมจ.3/2564  มีคำสั่งให้นายฉลอง เทอดวีระพงศ์  และนายภูมิศิษฎ์ คงมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 235 วรรค สาม (กรณีเสียบบัตรแทนกัน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าว ทำให้พรรคภูมิใจไทย เหลือส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่จำนวน 59 คน จากเดิมที่มี 61 คน

สำหรับ “คดีเสียบบัตรแทนกัน” ทางคณะกรรมการป้องกันและปราปปราม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดส.ส.พรรคภูมิใจไทย 3 ราย

โดย 3 ส.ส.ภูมิใจไทยดังกล่าวที่ถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2, นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปัจจุบันพ้นส.ส.ไปแล้ว) และ นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1

 สำหรับ “คดีเสียบบัตรแทนกัน” เกิดขึ้นในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 และวาระ 3 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.2563

 ป.ป.ช.มีมติชี้มูล 4 ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย จากพรรคภูมิใจไทย 3 คน คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง, นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ  นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง และพลังประชารัฐ 1 คน คือ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.

ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ที่บัญญัติไว้ว่า

“เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

 คดีอาญา ป.ป.ช.ส่งให้อัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนความผิด “จริยธรรมร้ายแรง”  ป.ป.ช.จะส่งให้ศาลฎีกาโดยตรง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here