ปฏิทินเลือกตั้ง อบต. วันที่ 1 ต.ค. นายกอบต.-ส.อบต. ต้องพ้นตำแหน่งทันทีหลังมีประกาศกำหนด

0
0

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 11 – 15 ตุลาคม เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ วันที่ 21 –

27 พฤศจิกายน เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เป็นวันเลือกตั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here