Home » ‘วัชระ’ เสนอ ‘ชวน’ กลับลำให้ ตร.สภาใช้เครื่องแบบเดิม

‘วัชระ’ เสนอ ‘ชวน’ กลับลำให้ ตร.สภาใช้เครื่องแบบเดิม

by apipoo
603 views

‘วัชระ’ เสนอ ‘ชวน’ กลับลำให้ ตร.สภาใช้เครื่องแบบเดิม ตามความต้องการของ จนท.-ประหยัดงบอีก 2 ล.

(23 มิ.ย.65 ) เมื่อเวลา 12.20 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านงานสารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ขอให้พิจารณาคงใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสีกากีแบบเดิมตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาส่วนใหญ่

จากกรณีที่มีประกาศประธานรัฐสภาที่ได้กำหนดและปรับปรุงเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีสาระสำคัญ เช่น ให้ยกเลิกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสีกากีเป็นสีกรมท่า รวมทั้งอินทรธนูและเครื่องหมายระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาจากรูปดาว 8 แฉก ทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นดาว 4 แฉกทำด้วยโลหะสีทอง เป็นต้น และให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดำเนินการจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.65  ซึ่งจะสิ้นเปลืองงบประมาณจากเงินภาษีประชาชนอีกกว่า 2 ล้านบาทนั้น
นายวัชระ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาที่ไม่ประสงค์ออกนามว่า ก่อนประกาศประธานรัฐสภามีผลบังคับใช้ ทางส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการสำรวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาเพื่อลงมติคราวแรก ผลการสอบถามมีการระบุชื่อ สกุล ตำแหน่งและลงชื่ออย่างชัดเจนโดยกว่า 90% มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาที่บังคับใช้ตั้งแต่อดีตสมัยนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน และไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเครื่องแบบ แต่ผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงมือประธานสภาฯ เพราะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปกปิดข้อมูล ทำให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา อันมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จึงขอเสนอให้แก้ไขประกาศให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาใช้เครื่องแบบสีกากีดังเดิมตามเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment