วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
หน้าแรกคอลัมนิสต์วัชระ เพชรทองกัดไม่ปล่อย! "วัชระ" เตรียมยื่น อสส.ติดตามความคืบหน้าคดีกรณี นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งตนเคยร้องตั้งแต่ปี ๖๓ ปัจจุบันเรื่องยังเงียบ!

Related Posts

กัดไม่ปล่อย! “วัชระ” เตรียมยื่น อสส.ติดตามความคืบหน้าคดีกรณี นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งตนเคยร้องตั้งแต่ปี ๖๓ ปัจจุบันเรื่องยังเงียบ!

“…นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่น อสส. ติดตามทวงถามความคืบหน้าคดีกรณี นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เรียลแอสเสทดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่ อย่างไร…”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวัชระ เพชรทอง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เตรียมยื่นหนังสือถึง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าการสั่งคดีกรณี นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งตนเคยร้องตั้งแต่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมัย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เนื่องจาก ณ ปัจจุบันคดียังเงียบ โดยนายวัชระ ได้นำเอกสารแสดงต่อผู้สื่อข่าว ซึ่งในหนังสือระบุว่า

เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการสั่งคดีกรณี นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลแอสเสทดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่ อย่างไร และขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต ๔ ชุดสั่งคดีนี้ที่นำคดีไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๖/๒๕๖๒ กับพวกว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีนำคดีไปฟ้องเพียงผู้รับสินบนแต่ไม่ฟ้องผู้ให้สินบนในคดีเดียวกันไปพร้อมกัน

กราบเรียน นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด

อ้างถึง หนังสือของนายวัชระ เพชรทอง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กราบเรียนนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เรื่อง ขอให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่าเหตุใดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๔ จึงไม่ฟ้องนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีให้เงินเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ชื่อเดิม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๒๒๘/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาข่าว TOP NEWS ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ “อัยการ” เลื่อนฟังสั่งคดี “สกุลธร” ติดสินบนเช่าที่ดินสนง.ทรัพย์สินฯ เป็น ๓๑ ส.ค. จำนวน ๑ ชุด (https://www.topnews.co.th/news/770879)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง ส่งหนังสือถึงอัยการสูงสุดขณะนั้น (นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่าเหตุใดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๔ จึงไม่ฟ้องนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีให้เงินเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ชื่อเดิม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท โดยขอให้สอบสวนอัยการเจ้าของคดี และเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แล้วจะดำเนินการทางกฎหมายกับนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

ต่อมาสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่อง“อัยการ” เลื่อนฟังสั่งคดี “สกุลธร” ติดสินบนเช่าที่ดินสนง.ทรัพย์สินฯ เป็น ๓๑ ส.ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

บัดนี้นับจากเวลาที่ส่งหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดระยะเวลาล่วงเลยมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๘ เดือน ข้าพเจ้าขอทราบความคืบหน้าคดีดังกล่าว ดังนี้

๑. การสั่งคดีกรณีนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เรียลแอสเสทดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๐ ล้านบาท ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่ อย่างไร และเหตุใดคดีมีความล่าช้ามาก ๆ ทั้งที่มีคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๖/๒๕๖๒ แล้ว

๒. จะมีการสั่งฟ้องนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ (มารดานายสกุลธรฯ) และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พี่ชายนายสกุลธรฯ) เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยหรือไม่ มีเหตุผลอย่างไร

๓. ขอให้สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต ๔ กับพวก ชุดสั่งคดีนี้ที่นำคดีไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท ๗๖/๒๕๖๒ ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีนำคดีไปฟ้องเพียงผู้รับสินบน ๒ ราย แต่ไม่ฟ้องผู้ให้สินบนในคดีเดียวกันไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ เพื่อสำนักงานอัยการสูงสุดจะธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวัชระ เพชรทอง)
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
โทร. ๐๘๐ ๙๒๓ ๙๙๙๑

สืบจากข่าว รายงาน

@suebjarkkhao

♬ เสียงต้นฉบับ – สืบจากข่าว
/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts