วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกคอลัมนิสต์สุคนธ์ ชัยอารีย์ภัยรายวัน โดยสุคนธ์ ชัยอารีย์ ตอน “ห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกง”….ยังอยู่

Related Posts

ภัยรายวัน โดยสุคนธ์ ชัยอารีย์ ตอน “ห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกง”….ยังอยู่

ตอน “ห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกง”….ยังอยู่

เมื่อเหล่า…ขุนนาง ขุนศึก พ่อค้า นายทุน จับมือปรองดองกันได้ จะโดยอำนาจหรือบารมีใดๆ ประชาชนผู้เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ก็ยินดีที่จะร่วมส่องแสงสว่างให้เกิดกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้…ร่วมกัน

ขออย่าได้กลับไปเหลิงกับอำนาจ….เช่นที่เคยตัวกันมาก็แล้วกัน

นับจากนี้…ท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ต้องเร่งเดืนเครื่อง มองหา มองให้เห็น

ที่ผ่านๆมานั้น…ใครไปจัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วน…ร่วมกันโกง” กับข้าราชการประจำ…บ้าง

ผลาญงบฯแผ่นดิน…กินนอกกินใน,ขาดคุณธรรมในการส่งเสริมคนดี ปรากฏให้เห็น เป็นผลประโยชน์สิบทอดกันมาอย่างไม่เกรงกลัว หน้าอินทร์หน้าพรหม

แทบทุกกระทรวงทบวงกรรม…ที่เหล่าข้าราชการเหยียบหัวกันขึ้นมาจาก “ซื้อตำแหน่ง”

ที่มีตัวแทนฝ่ายการเมืองกับ…เส้นสายหัวแถวข้าราชการประจำในแทบทุกกรมฯ ร่วมทำชั่ว!!

ก็อย่ากลับมาเหลืงอำนาจกันอีก

บอกได้เลยว่า….ในหลายกรมฯในกระทรวงฯ ที่ใช้งบฯเกี่ยวกับ ต้นน้ำลำธาร ป่าเขาลำเนาไพร ดับไฟป่า แหล่งท่องเที่ยว ในสังกัด “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ”

ยังระบาดระบาดไปทั่ว….

ท่านที่มานั่งในตำแหน่งสำคัญที่นี่….ชื่อ พล.ต.อ.พัทรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ

เตรียมกวาดล้างเช็ดถูดูให้รอบคอบ…ที่นี่คือขุมทรัพย์สำคัญในหลายๆโครงการ ที่จะต้อเร่งลงมือสานต่อ จากนโยบายรัฐบาลประยุทธ์ฯ ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เช่น…โครงการผันน้ำ จากแม่น้ำสาละวิน ที่อำเภอสบเมย ที่ยังคาราคาซังกันอยู่

ถ้าเราพัฒนาต่อยอดได้…น้ำธรรมชาติจากป่าประเทศไทยไหลลงสาละวิน โดยที่เราไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆมาช้านาน เราก็จะได้แหล่งน้ำสำคัญทันที

กระทรวงทรัพย์ฯ กับ กระทรวงเกษตรฯ จะต้องเร่งผลักดันโดยด่วน เพื่อที่จะได้แหล่งน้ำสำคัญมาสู่เขื่อนภูมิพลฯ

โดยเฉพาะ…กระทรวงทรัพย์ฯ ที่จะต้องเร่งสร้างแหล่งน้ำรองรับไฟป่าหน้าแล้งเร่งด่วน!!

ท่านรัฐมนตรีฯต้องรู้…แต่ละโครงการ ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ใช้ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดับไฟป่า เงินมันไปตกอยู่กับ “ห้างหุ้นส่วน…ร่วมกันโกง” ใครคือ…ผู้บริหารจัดการตรงนั้น

พวกเรา…จะช่วยอาสาหาความจริงมาบอกกับท่านอีกทางหนึ่งครับ!!

#ชัยอารีย์สืบจากข่าว รายงาน

@suebjarkkhao

ภัยรายวัน โดยสุคนธ์ ชัยอารีย์ ตอน “ห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกง”….ยังอยู่ เมื่อเหล่า…ขุนนาง ขุนศึก พ่อค้า นายทุน จับมือปรองดองกันได้ จะโดยอำนาจหรือบารมีใดๆ ประชาชนผู้เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ก็ยินดีที่จะร่วมส่องแสงสว่างให้เกิดกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้…ร่วมกัน ขออย่าได้กลับไปเหลิงกับอำนาจ….เช่นที่เคยตัวกันมาก็แล้วกัน นับจากนี้…ท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ต้องเร่งเดืนเครื่อง มองหา มองให้เห็น ที่ผ่านๆมานั้น…ใครไปจัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วน…ร่วมกันโกง” กับข้าราชการประจำ…บ้าง ผลาญงบฯแผ่นดิน…กินนอกกินใน,ขาดคุณธรรมในการส่งเสริมคนดี ปรากฏให้เห็น เป็นผลประโยชน์สิบทอดกันมาอย่างไม่เกรงกลัว หน้าอินทร์หน้าพรหม แทบทุกกระทรวงทบวงกรรม…ที่เหล่าข้าราชการเหยียบหัวกันขึ้นมาจาก “ซื้อตำแหน่ง” ที่มีตัวแทนฝ่ายการเมืองกับ…เส้นสายหัวแถวข้าราชการประจำในแทบทุกกรมฯ ร่วมทำชั่ว!! ก็อย่ากลับมาเหลืงอำนาจกันอีก บอกได้เลยว่า….ในหลายกรมฯในกระทรวงฯ ที่ใช้งบฯเกี่ยวกับ ต้นน้ำลำธาร ป่าเขาลำเนาไพร ดับไฟป่า แหล่งท่องเที่ยว ในสังกัด “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ” ยังระบาดระบาดไปทั่ว…. ท่านที่มานั่งในตำแหน่งสำคัญที่นี่….ชื่อ พล.ต.อ.พัทรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ เตรียมกวาดล้างเช็ดถูดูให้รอบคอบ…ที่นี่คือขุมทรัพย์สำคัญในหลายๆโครงการ ที่จะต้อเร่งลงมือสานต่อ จากนโยบายรัฐบาลประยุทธ์ฯ ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น…โครงการผันน้ำ จากแม่น้ำสาละวิน ที่อำเภอสบเมย ที่ยังคาราคาซังกันอยู่ ถ้าเราพัฒนาต่อยอดได้…น้ำธรรมชาติจากป่าประเทศไทยไหลลงสาละวิน โดยที่เราไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆมาช้านาน เราก็จะได้แหล่งน้ำสำคัญทันที กระทรวงทรัพย์ฯ กับ กระทรวงเกษตรฯ จะต้องเร่งผลักดันโดยด่วน เพื่อที่จะได้แหล่งน้ำสำคัญมาสู่เขื่อนภูมิพลฯ โดยเฉพาะ…กระทรวงทรัพย์ฯ ที่จะต้องเร่งสร้างแหล่งน้ำรองรับไฟป่าหน้าแล้งเร่งด่วน!! ท่านรัฐมนตรีฯต้องรู้…แต่ละโครงการ ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ใช้ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดับไฟป่า เงินมันไปตกอยู่กับ “ห้างหุ้นส่วน…ร่วมกันโกง” ใครคือ…ผู้บริหารจัดการตรงนั้น พวกเรา…จะช่วยอาสาหาความจริงมาบอกกับท่านอีกทางหนึ่งครับ!!

♬ เสียงต้นฉบับ – Suebjarkkhao – Suebjarkkhao

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts