วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566

Related Posts

โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 28 พ.ค. 2566 ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 และนำคณะครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ แนะนำตัวให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รู้จัก เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนของบุตรหลานซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนรวมทุกระดับชั้นทั้งสิ้น 470 คน

โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินได้ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบด้วย โดยมี นายจิตวัฒนา หงษาชุม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและเข้าใจกฎระเบียบ หลักการ นโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียน การสอน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน รวมทั้ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนในขั้นพื้นฐานพร้อมปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องทั้งบ้านและโรงเรียน ตลอดจนเป็นการให้ผู้ปกครองและครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียน และผู้เรียนอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts