You are currently viewing ‘ไพบูลย์’ เย้ยเพื่อไทย ไม่มีทางแลนด์สไลด์ มั่นใจพลังประชารัฐเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอน

‘ไพบูลย์’ เย้ยเพื่อไทย ไม่มีทางแลนด์สไลด์ มั่นใจพลังประชารัฐเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอน

“….ไม่ต้องเตรียมอะไร เพราะไม่มีแลนด์สไลด์เขาพูดจาไปเรื่อย เป็นการพูดจาที่ไม่อยู่ในความจริง ซึ่งในความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่มีทางได้แลนด์สไลด์ และพรรคเพื่อไทยในครั้งหน้าอย่างไรก็เป็นฝ่ายค้านต่อ ตนมั่นใจพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอน…”

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2565 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … กล่าวถึงกรณี กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และว่าด้วยพรรคการเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่า กรรมาธิการฯมีมติเสียงข้างมาก 32 ต่อ 11 โดยใช้สูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบเอา 100 มาหาร ซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในสภาวาระที่ 2

เมื่อถามว่าจะสามารถพลิกกลับมาเป็นใช้สูตรหาร 500 ได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะในสภาส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมาก การเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างน้อยนานๆ ครั้งจะเกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้แค่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่เคยปรากฏ ซึ่งหากเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในกรณีที่เสียงตอนโหวตในชั้น กมธ.ใกล้เคียงกัน แต่ในครั้งนี้การโหวตใน กมธ.เสียงห่างกันมากเกือบ 3 เท่า

“ดังนั้น เสียงของ กมธ.ก็สะท้อนเสียงในสภา ฉะนั้นไม่ใช่เสียง กมธ.แบบที่ฉิวเฉียดหรือสูสีกัน ตนก็มั่นใจว่าในชั้นพิจารณาวาระที่ 2 เสียงข้างมากคงเดิม ทั้งนี้ร่างที่หารด้วย 100 เป็นร่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)” นายไพบูลย์ กล่าว

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ส.ว.จะกลับลำในการการพิจารณาในวาระ 2 นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส.ว.ที่เป็นนักกฎหมายใหญ่ 2 คน ก็โหวตเห็นด้วยกับสูตร 100 ตนเชื่อว่าในการโหวตลงมติพิจารณาในวาระที่ 2 ส.ว.จะเสียงแตกเป็น 2 แบบ คือ มีทั้งโหวตเห็นด้วยกับสูตรหารด้วย 100 และโหวตไม่เห็นด้วยกับสูตรหารด้วย 100

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ไม่มีผลกับ กมธ.เสียงข้างมากได้ เพราะจำนวน ส.ว.ทั้งสภามี 250 คน และคนที่จะโหวตเห็นด้วยกับ 100 มีจำนวนมาก เพราะ ส.ว.ต้องยึดหลักว่าการโหวตต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีข้อกฎหมายที่อ้างได้ และเมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว สูตรหาร 500 อ้างข้อกฎหมายไม่ได้เลย เป็นการโหวตเพื่อความต้องการทางการเมืองมากกว่า ไม่ได้คำนึงถึงกฎหมาย แต่การโหวตสูตร 100 อยู่ในหลักการของกฎหมายอยู่แล้ว

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคเพื่อไทยประกาศประกาศแลนด์สไลด์ ส่วนพรรคพลังประชารัฐได้เตรียมแผนรับมืออย่างไรในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า ไม่ต้องเตรียมอะไร เพราะไม่มีแลนด์สไลด์เขาพูดจาไปเรื่อย เป็นการพูดจาที่ไม่อยู่ในความจริง ซึ่งในความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่มีทางได้แลนด์สไลด์ และพรรคเพื่อไทยในครั้งหน้าอย่างไรก็เป็นฝ่ายค้านต่อ ตนมั่นใจพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอน

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น