วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกท้องถิ่นวัดพันเสด็จในจัดโครงการบรรพชา - อุปสมบท ธรรมทายาทจำพรรษา ประจำปี 2567 ครั้งที่1

Related Posts

วัดพันเสด็จในจัดโครงการบรรพชา – อุปสมบท ธรรมทายาทจำพรรษา ประจำปี 2567 ครั้งที่1

1)โดยบวชฟรีจำพรรษา 1พรรษาเพื่อเล่าเรียนศึกษาธรรมะวินัย
พระครูสุภัทรธรรมธาดา(หลวงพ่อหมึก)เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชา – อุปสมบท ธรรมทายาทจำพรรษา ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยทางวัดบวชให้ฟรี และจำพรรษา 1พรรษาที่วัดพันเสด็จใน ในช่วงเข้าพรรษา โดยรับสมัครผู้ที่ประสงค์ที่จะอุปสมบทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10กรกฏาคม2567(หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของทางวัด) โดยที่ทางวัดรับพิจารณาเพียง9 รูปเท่านั้นเพื่อบวชเรียนจำพรรษาที่วัดพันเสด็จใน โดยผู้ไม่เคยอุปสมบทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อานิสงส์ของการบวช 1. ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เมื่อเราเข้ามาบวช เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง โดยการเล่าเรียน จดจำ รู้ เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติ เมื่อไรที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในชีวิตของเราโดยการประพฤติปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าเราเอาตัวของเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู่ พุทธศาสนาก็จะอยู่ด้วย ถือเป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทที่สืบทอดพุทธศาสนา เป็นการทำบุญกุศลไปด้วย2. ได้ทำหน้าที่ของกุลบุตรชาวไทย เราถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทยของเรา ทั้งภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาพระ ภาษาบาลี แล้วออกมาทางวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่นศิลปกรรมต่าง ๆ อีกมากมายประเทศของเรา มีอารยธรรมของชาติที่เราต้องรักษาไว้ การบวชเป็นการทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วย คือเป็นการรักษาสมบัติของชาติไว้ 3. ถือเป็นการตอบแทนบิดามารดา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่ขึ้นบ่าประคบประหงมเลี้ยงดูตลอดชีวิตอย่างดีที่สุด ก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ทำให้พ่อแม่ซึ่งไม่มีศรัทธา หันมามีศรัทธา มีศีล มีจาคะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ ได้เกื้อหนุนให้พ่อแม่มีปัญญาได้ ถือว่าเป็นวิธีตอบแทนพระคุณอย่างสูง นอกจากนี้การที่ลูกบวชเท่ากับโน้มนำใจของพ่อแม่ให้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนา แต่ก่อนนี้พ่อแม่เคยมีภารกิจวุ่นวายมากมาย ไม่มีเวลาไปวัด แต่พอลูกบวช ใจก็ตามลูกไปอยู่ที่วัด อยู่กับพระด้วย พอใจมาอยู่ที่วัดก็น้อมมาอยู่กับธรรมะ ตัวเองก็ได้ใส่บาตร ถวายภัตตาหาร ได้ฟังธรรม เกิดการความสนใจใฝ่ธรรมะ ลูกเลยเป็นสื่อกลางที่ช่วยโน้มนำพ่อแม่เข้ามาหาธรรมะ ดังนั้นเวลาที่บวช ต้องคิดว่าจะทำให้ดีที่สุด ให้โยมพ่อ แม่ ญาติพี่น้องได้บุญมากที่สุด ถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล
อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพงานบวช (พระหรือสามเณร) 1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง2. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา3. ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล 4. ย่อมเป็นผู้ทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี 5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา

  1. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม9. ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก10. เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม
    โดยกำหนดการอุปสมบท ในวันพุธที่17ก.ค.2567เวลา 13.00น.ทำพิธีขอขมากรรม-ปลงผมนาค เวลา15.00น.ทำพิธีเปิดโครงการที่ศาลาการเปรียญ เวลา17.00น.พิธีเทศน์สอนนาคที่ศาลาการเปรียญ
    วัพฤหัสบดีที่ 18ก.ค.2567เวลา 10.00น. ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาการเปรียญ เวลา13.00น.นำนาคเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดพันเสด็จใน
    โดยผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทรูปละ 3000 บาท เจ้าภาพผ้าไตรจีวรชุดละ 1000 บาทเจ้าภาพบาตรลูกละ 1000 บาท ติดต่อสมัครอุปสมบทได้ที่พระอาจารย์กิตติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 061-8691151 ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระอาจารย์บารมี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 062-6328889หรือจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts