วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
หน้าแรกอาชญากรรมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ระดับเขต

Related Posts

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ระดับเขต

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานบ้านเขาตะแบก หมู่บ้านที่ยึดตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายรณยุทธ์ พรหมายน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขต พร้อมด้วยนายฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขต ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” บ้านเขาตะแบก หมู่4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น หมู่บ้านของ จ.ชลบุรี ที่ได้รับผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และในครั้งนี่เข้ารับการประเมินในระดับเขต ได้มีนายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม ในฐานะประธานคณะกรรมการ”หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลงานของหมู่บ้าน บ้านเขาชี-บ้านเขาตะแบก ให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกฯ ได้รับฟัง โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ชลบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชานำโดย นายนริศ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา รักษาการแทนนายอำเภอศรีราชา พระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา นายธนะพัฒน์ เฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ชุมชนบ้านเขาชี-บ้านเขาตะแบกให้การต้อนรับ หลังเสร็จจากการฟังบรรยายสรุปผลงานของหมู่บ้านแล้วทางคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกได้เดินชมผลงานของชาวชุมชนหมู่บ้านเขาชี-เขาตะแบก ที่นำมาวางให้ได้ชมกันหลายบู๊ท ก่อนที่จะเดินทางไปดูสะพานกระจกวัดเขาตะแบก ฝายน้ำล้นคลองเขาไผ่ @ เขาตะแบก ป่าชุมชนเขายายเสริม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านเขาตะแบก
นายนริศ ปาลกวงศ์ ณอยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา รักษาการแทน นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งกรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข จึงได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนา ในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งบ้านเขาตะแบก หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และเข้ารับการประเมินในระดับเขต เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ยึดตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts