วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์“รอง.สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง ขอโยกย้ายไม่ได้ตามขอ ชิงลาออก บช.น. : แจง เหตุไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง”

Related Posts

“รอง.สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง ขอโยกย้ายไม่ได้ตามขอ ชิงลาออก บช.น. : แจง เหตุไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง”

วันที่ 16 มี.ค.66 ทีมโฆษก บช.น.แถลงว่า… “รอง.สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง ขอโยกย้ายไม่ได้ตามขอ ชิงลาออก บช.น. : แจง เหตุไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง”

ตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียล กรณี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง นายหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก ราชการไปประกอบอาชีพอื่น โดยให้เหตุผลว่า ที่ทํางานอยู่ไกลจากภูมิลําเนา จําเป็นต้องเดินทางไปกลับ 100 กิโลเมตร ทุกผลัดที่เข้าเวร ทําใหได้รับความเดือดร้อน ซึ่งตนเองขอย้ายไปดํารงตําแหน่งใกล้บ้านก็ไม่ได้รับการพิจารณาในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจําปี 2566 แต่อย่างใด

จากกรณีดังกล่าว บช.น. ได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอชี้แจงสาเหตุที่ นายตํารวจรายนี้ ไม่ได้รับ การพิจารณา เนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง ซึ่งเป็นไปตามคําสั่งสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ ที่ 128/2564 ลงวันที่ 10 มี.ค.2564 มีเงื่อนไขแนบท้ายว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอื่นได้ โดยนายตํารวจรายนี้ทราบข้อเท็จจริง อยู่ก่อนแล้ว ว่าตนเองดํารงตําแหน่ง รอง สว (สอบสวน) สน.บางโพงพาง ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น จึงอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอื่นได้

บช.น. ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า บช.น. ได้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย ในการ พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่สามารถดําเนินการได้ หากปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามเงื่อนไขท้าย คําสั่งดังกล่าว

อนึ่ง กรณีปรากฎร่างคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ระดับ รอง สว. – ผบ. หมู่ ประจําปี 2566 ในสื่อสังคม ออนไลน์ ว่าร่างคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีการระบุตําแหน่งผิดพลาดจากความเป็นจริง นั้น จากการตรวจสอบร่างคําสั่ง พบว่าเป็นร่างคําสั่งที่ยังไม่ได้รับการตรวจทานลงนามจากผู้มีอํานาจแต่อย่างใด อาจจะเกิดจากความผิดพลาดทางธุรการ ทําให้ร่างคําสั่งดังกล่าวเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts