วันจันทร์, มีนาคม 27, 2023
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ปริญญา 1000 ปี!! พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

Related Posts

ปริญญา 1000 ปี!! พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

ปริญญา 1000 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมอบใบปริญญาชีวิต พร้อมกล่าวให้โอวาทให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

นายวันชัย นารีรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น โดยการเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม” นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5- 7 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5 – 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts