วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกท้องถิ่นเมืองพัทยา จับมือมูลนิธิ Earth Sea Foundation จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพัทยา ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล

Related Posts

เมืองพัทยา จับมือมูลนิธิ Earth Sea Foundation จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพัทยา ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล

(18 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ที่เรียนดี และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความในกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพัทยา โดยมีนายธัชชัย นาวาพานิช ประธานมูลนิธิ Earth Sea Foundation พร้อมด้วยนางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง รองประธานมูลนิธิ Earth Sea Foundation ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะครู นักเรียน และประชาชนนักจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชายหาดพัทยา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา การแข่งขันการเขียนเรียงความเรื่อง “ความฝัน ณ ทะเลพัทยา” พร้อมวาดภาพประกอบ และกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดโดยมูลนิธิเอิร์ธ ซี ฟาวเดชั่น (Earth Sea Foundation หรือ ESF อยู่ระหว่างการรออนุมัติเป็นทางการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยต่างๆ บริเวณชายหาด ส่งเสริม อนุรักษ์ และพื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติทางบก ทางน้ำ ส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเสริมสร้าง ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชน จิตอาสา คณะครู นักเรียน จำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้..

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts