วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกท้องถิ่นวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชา ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน"วันมาฆบูชา ” เพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Related Posts

วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชา ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน”วันมาฆบูชา ” เพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค่ำวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 67) วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) นำโดยพระครูมธุรสธรรมภาณ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชาเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) และพระอาจารย์มหาทนงศักดิ์ กนฺตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส นำเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัวเนื่องในวันมาฆะบูชา ซึ่งปีนี้ มีหนุ่มสาวจำนวนมากเข้าวัดร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก

การเวียนเทียน เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียน และดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ

อนึ่ง วันมาฆบูชา “วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (อธิกมาส) คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยพระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนในที่สุด พระอัญญาโกณฑัญญะ สามารถรู้แจ้งแห่งธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts