ครม.แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูงกระทรวงการคลัง 7 ตำแหน่ง

0
2

วันที่ 14 กันยายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง รวม 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1. โอน นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

2. โอน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. โอน นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

4. ย้าย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

5. โอน นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

6. โอน นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

7. ย้าย นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here