You are currently viewing พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯโรงเจบึงไร่ 1 จัดงานวันเทวะสมภพองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้วองค์เทพเจ้าที่ชาวตำบลบึงเคารพนับถือ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 10 ทุน

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯโรงเจบึงไร่ 1 จัดงานวันเทวะสมภพองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้วองค์เทพเจ้าที่ชาวตำบลบึงเคารพนับถือ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 10 ทุน

เมื่อเวลา10.40น.( 16พ.ค.65) ที่ พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์โรงเจบึงไร่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมคณะกรรมการได้จัดงานวันเทวะสมภพองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้วขึ้น โดยได้ทำพิธีสักการะด้วยเครื่องเซ่นไหว้ที่วางไว้ต่อหน้าองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้วที่ได้ประดิษฐานไว้ที่บนวิหารชั้น2 ซึ่งองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว เป็นเทพเจ้าที่ชาวตำบลบึงและใกล้เคียงเคารพนับถือมานานนับสิบปีแล้ว โดยท่านเก่งทางด้านโหราศาสตร์และการคำนวนหลักฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าประจำพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ ฯโรงเจ บึงไร่1โดยหลังจากการเซ่นไหว้แล้วองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ได้ประทับร่างทรงอำนวยอวยพรและเจิมให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี

ซึ่งทางคณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯจะมีการจัดงานวันเทวะสมภพองค์ ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้วขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ช่วยปัดเป่าทุกข์เข็ญแก่มวลมนุษย์ตลอดมา ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีคณะกรรมการพร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงพร้อมใจกันมาร่วมสักการะและเซ่นไหว้กันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา หลังเสร็จพิธีนายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ได้มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่ใช้เวลาว่างมาช่วยงานในพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ตลอดทั้งปีโดยมอบทุนทั้งหมด10ทุน ทุนละ3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษา และใช้จ่ายในการเล่าเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทเด็กนักเรียนที่รับทุนการศึกษา ว่าให้ตั้งใจเล่าเรียน ถ้าขาดเหลือ หรือติดขัดในเรื่องการศึกษาให้มาบอก ยินดีช่วยเหลือ

เนื่องจากเห็นว่าเป็นเด็กที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มาช่วยเหลืองานต่างๆของพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่1เป็นประจำ โดยการมอบทุนการศึกษานี้จะทำทุกปี ปีละ2ครั้ง เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนที่เรียนดี ตั้งใจเรียน และช่วยเหลือสังคมโดยตลอด

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น