Home » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน บ่อวิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดพิธีไหว้ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน บ่อวิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดพิธีไหว้ครู

by taiger
518 views

“…เมื่อเวลา09.00น.วันที่23มิ.ย.2565ที่ อาคารอเนกประสงค์ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวิน มอบหมายให้ นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน…”

โดยมีเด็กนักเรียนวัยปฐมวัย เข้าร่วมงานไหว้ครูในครั้งนี้ จำนวน 270 คน แบ่งเป็นชั้น อนุบาล1 อนุบาล2 และอนุบาล3 โดยเด็กนักเรียนวัยปฐมวัย ได้ออกความคิดทำพานที่จะนำมาไหว้ครูกันเอง โดยเด็กปฐมวัยมีไอเดียแปลกๆ นำลูกอมยิ้มกับช็อคโกแล็ต สร้างสรรค์บนพานไหว้ครู ทำให้ดูแปลกตาโดยมีครูและผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาของเด็กในการทำพานไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่ง การไหว้ครู ที่ผ่านมานั้นมักจะใช้ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้ไหว้ครูแต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทุกแห่งในประเทศไทยจัดขึ้นในช่วงกลางปีการศึกษา เป็นการ สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย แต่ก็ไม่ได้

มีการปิดกั้นการสร้างสรรค์ของเด็กๆที่คิดทำพานมาไหว้ครูกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment