วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
หน้าแรกท้องถิ่นพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสูงวัยอย่างทรงคุณค่า

Related Posts

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสูงวัยอย่างทรงคุณค่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสูงวัยอย่างทรงคุณค่า รุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการแสดงความยืนดี และให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

ณ หอประชุมสวัสดิวัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสูงวัยอย่างทรงคุณค่า รุ่นที่ 1 และ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง รู้ เข้าใจ สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล งานนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสูงวัยอย่างทรงคุณค่า รุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 65 คนร่วมพิธี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts