วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกกีฬารองผู้ว่าชลบุรีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนบ่อวินสัมพันธ์ซึ่งจัดโดยอบต.บ่อวิน

Related Posts

รองผู้ว่าชลบุรีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนบ่อวินสัมพันธ์ซึ่งจัดโดยอบต.บ่อวิน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม ที่สนามสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลุรี พร้อมด้วยนายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนบ่อวินสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยอบต.บ่อวิน โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกให้การต้อนรับ

เนื่องจากสภาวะเหตุการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของตำบลบ่อวิน ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่น เป็นอย่างมาก ปัญหาด้านอาชญากรรม และยาเสพติด ก็เป็นปัญหาหนึ่ง ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันหาทางป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่งผลต่อความมั่นคงในชุมชน และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ทางอบต.บ่อวิน ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนบ่อวินสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนตำบลบ่อวินมีนิสัยนักกีฬา ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างความสามัคคี มีทักษะความสามารถ ทางด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ตามนโยบายของรัฐซึ่งก็ได้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts