วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
หน้าแรกอาชญากรรมตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ลุยค้นโรงบรรจุก๊าซ ลักลอบบรรจุก๊าซลงในถังหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

Related Posts

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ลุยค้นโรงบรรจุก๊าซ ลักลอบบรรจุก๊าซลงในถังหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง.ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง.ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง.ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปคบ., พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.2 บก.ปคบ., พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.

​เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ., ร.ต.อ.มนูญ แทงทอง รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคบ.

​เข้าตรวจค้นโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

​พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก กก.๒ บก.ปคบ. ได้รับการแจ้งเบาะแสจากตัวแทนฝ่ายกฎหมาย ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ (OR) กรณีพบโรงบรรจุก๊าซมีถังหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอม
​ซึ่งตามกฎกระทรวง เรื่อง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ.๒๕๖๔ และตาม ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ ผู้ค้าน้ำมันที่ปรากฎชื่อหรือเครื่องหมายที่กำหนด (“เจ้าของถัง”) มีหน้าที่ซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“ถังก๊าซ”) ที่ผ่านการทดสอบแล้วทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ พบว่า มีถังก๊าซของ OR ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถูกนำมาใช้บรรจุก๊าซหุงต้มออกจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดย OR ได้ดำเนินการตรวจสอบถังก๊าซของโรงบรรจุก๊าซดังกล่าวแล้วปรากฎว่าเป็นถังก๊าซที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลทำให้ OR ไม่อาจควบคุมดูแลและนำถังก๊าซดังกล่าวกลับมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ ด้วยเหตุนี้จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้บริโภค รวมทั้งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสาธารณะชนในกรณีที่ถังก๊าซเกิดการระเบิดอันเนื่องจากการไม่ได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง การที่โรงบรรจุก๊าซได้นำถังก๊าซที่มีเครื่องหมายการค้าของ OR ไปบรรจุก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ของ OR ย่อมเป็นการทำให้ประชาชนและผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและผู้บริโภค

​ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปคบ. ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภคไม่ไห้ได้รับผลกระทบ และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าบริษัทบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริเวณ ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มีการลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า ปตท. มาบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดบริการบรรจุก๊าซให้กับลูกค้าเป็นปกติ และมีถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า ปตท. และเครื่องหมายการค้าอื่น อยู่ภายในเขตโรงบรรจุก๊าซ
​ผลการตรวจค้นพบ
​1. ถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า ปตท. สยามแก๊ส เวิร์ลแก๊ส รวมปริมาณก๊าซ จำนวน 16,600 ลิตร
​2. ถังก๊าซหุงต้มเครื่องหมายการค้า ปตท. สยามแก๊ส เวิร์ลแก๊ส ที่นำมาพ่นสีและฉลากเครื่องหมายการค้า รูปรอยประดิษฐ์ จำนวน 12 รายการ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนการค้าของเครื่องหมายการค้า ปตท., บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด และยังพบอีกว่ามีการนำถังก๊าซหุงต้มสภาพเก่า เครื่องหมายการค้าต่างๆ มาแก้ไข ดัดแปลง พ่นสีถัง เครื่องหมายการค้า รูปรอยประดิษฐ์ และข้อความลงบนถังก๊าซ เพื่อนำมาบรรจุก๊าซให้กับลูกค้า
ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

  1. “ประกอบกิจการควบคุมที่ 3 ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542” ตาม มาตรา 7,66 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ประกอบ กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ 6,19(2)
  2. “ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น” ตาม มาตรา 47, แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
    ​เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับ บริษัทดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

​ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เตือนภัย การนำถังก๊าซที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปบรรจุก๊าซ เป็นการทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อ ผู้บริโภค และการมีถังก๊าซ และนำถังหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาบรรจุก๊าซ อยู่ในเขตโรงบรรจุก๊าซของตนโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และการที่ผู้ประกอบกิจการนำถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาแก้ไขดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงด้วยตนเอง ซึ่งไม่ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้บริโภค รวมทั้งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสาธารณะชนในกรณีที่ถังก๊าซเกิดการระเบิดอันเนื่องจากการไม่ได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. โทร. 062-3935995

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts