วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
หน้าแรกท้องถิ่นจันทบุรี/กองทุน "รวมจันท์ ร่วมใจ" เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 มอบอุปกรณ์ สิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า

Related Posts

จันทบุรี/กองทุน “รวมจันท์ ร่วมใจ” เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 มอบอุปกรณ์ สิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า

วันที่ ( 4 ต.ค.66 ) ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร / พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายมหานิกาย / พระวิบูลวชิรธรรม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายธรรมยุติ และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครฯร่วมในพิธีมอบสิ่งของ กองทุน “รวมจันท์ ร่วมใจ” เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 โดยพลตำรวจตรี ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่ากองทุน “รวมจันท์ ร่วมใจ” เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 ก่อตั้งขึ้นโดย พระธรรมวชิรเมธี /เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการที่กี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดเวทีประชาคมสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าในด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า โดยมีการตั้งกองทุน “รวมจันท์ร่วมใจ”เพื่อช่วยอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าและผู้ประสบภัยช้างป่า จังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนี้กองทุน “รวมจันท์ ร่วมใจ” เพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า และผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 ได้มอบอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังช้างป่า ให้กับชุดเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่จำนวน 7 อำเภอรวมทั้งสิ้น 66 ชุด ประกอบด้วย วิทยุสื่อสาร และไฟฉายส่องสว่างระยะไกลติดศรีษะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts