วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
หน้าแรกอาชญากรรมบก.ปคบ.ตรวจยึด สารกำจัดวัชพืช “พาราควอต” วัตถุอันตรายชนิดที่ 4โดยผิดกฎหมาย

Related Posts

บก.ปคบ.ตรวจยึด สารกำจัดวัชพืช “พาราควอต” วัตถุอันตรายชนิดที่ 4โดยผิดกฎหมาย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง.ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ   ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง.ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง.ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2  บก.ปคบ.,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.2  บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก.ปคบ. นำโดย พ.ต.ท.พงษ์พนา  กรีฑา สว.กก.2 บก.ปคบ. พร้อมกำลัง ชป.4 กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นำโดย นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ นายธรรมรัตน์  ทองมี ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร
เนื่องจากได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ว่ามีการลักลอบจำหน่าย พาราควอต วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ร้านธนการเกษตร ตั้งอยู่ที่ 420/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคบ. ได้สืบสวนจับกุมผู้ลักลอบกระทำความผิด เพื่อที่จะได้นำตัวผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมา วันที่ 4 ต.ค.66 พ.ต.ท.พงษ์พนา กรีฑา สว.กก.2 บก.ปคบ. พร้อมชุดปฏิบัติการที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ได้นำหมายค้นหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 924/2566  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เข้าตรวจค้น ร้านธนการเกษตร ตั้งอยู่ที่ 420/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบ นายหนึ่ง (นามสมมุติ)  แสดงตนเป็นผู้ครอบครองสถานที่ นำเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบวัตถุอันตราย ดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ สารกำจัดวัชพืช  ชื่อทางการค้า  พาราควอต ชื่อสามัญ พาราควอตไดคลอไรด์ ชนิดน้ำ ถูกแบ่งบรรจุในภาชนะแกลอนพลาสติกสีขาวขุ่น ฝาสีน้ำตาล ปิดทับด้วยฉลากสีน้ำเงินระบุปริมาณสุทธิตามฉลาก 5 ลิตร ระบุประโยชน์  “ใช้หลังวัชพืชงอกฯ” ไม่พบเลขทะเบียนวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 4 แกลอน
 2. ผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย ฉลากภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ POWER TWO 2 insecticide  ถูกแบ่งบรรจุในซองพลาสติกสีเขียว ระบุขนาดบรรจุบนฉลาก 100 กรัม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 124 ซอง
 3. ผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย ไม่มีข้อความกำกับบนฉลาก ถูกแบ่งบรรจุในซองตะกั่วสีเงิน ขนาด 100 กรัม ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 9 ซอง
  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ตรวจพบต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535  และ ผลิตภัณฑ์ สารกำจัดวัชพืช พาราควอต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ส่งผลต่อสุขภาพรุนแรง เช่น ผิวหนังเป็นแผลพุพอง หากมีการสัมผัส เมื่อสูดดมสารพิษจากพาราควอตจะก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ มีอาการบวมในบริเวณที่สัมผัสสารพิษ ฯลฯ เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจึงได้ตรวจยึดไว้
  พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
  สถานที่เกิดเหตุ ร้านธนการเกษตรตั้งอยู่ที่ 420/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี พบ นายหนึ่ง (นามสมมุติ) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนกฎหมาย ในฐานความผิด “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ..วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓,๗๔
  เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด และผู้กระทำผิดอื่นที่สอบสวนถึง จนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามกฎหมายต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts