วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกการเมืองสหรัฐ “สะกัดจีน” ไม่อยู่

Related Posts

สหรัฐ “สะกัดจีน” ไม่อยู่

  แค่ “คู่ซ้อมชั้นเยียม” เท่านั้น

  รอดูจีน “นำหน้า”   

“…ทิศทางที่สังคมโลกกำลังดำเนินไป ก็คือการเชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน การจะตัดขาดจากกันดังที่สหรัฐฯพยายามทำกับจีนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจการค้า การผลิต การลงทุน และการไปมาหาสู่กัน ดูเป็นเรื่องน่าขำขันระคนสมเพช จีนเร่งพัฒนาตนเอง สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองอย่างรอบด้าน จากภายในและภายนอก อีกด้านหนึ่งก็พยามทุกวิถีทางเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับทั้งโลก ไม่เว้นแม้แต่กับสหรัฐฯ  จึงปรากฏว่าจีนเข้มแข็งขึ้นอย่างมากภายในเวลาอันสั้น ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ ที่แม้ว่าจะรักษาฐานะความเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งไว้ได้ แต่จีนก็ไล่จี้ใกล้เข้ามาทุกที และสามารถแซงนำหน้าไปแล้วในหลายๆด้าน คือยิ่งสหรัฐฯต่อต้านตรงไหน จีนก็จะพัฒนาได้เร็วตรงนั้น ด้านไหนที่สหรัฐฯสะกัดไม่ทันก็ไปได้เร็ว แล้วจีนเขาจะกลัวอะไรกับการสู้กับสหรัฐฯ เพราะได้กับได้ ไม่ว่าจะมาไม้ไหน จีนก็รับได้ และพร้อมสวนกลับ..”

……………………………………………

จับทางจีน 正视中国

สันติ ตั้งรพีพากร 陈俊泰

คู่ซ้อมชั้นเยี่ยม 最佳陪练

ในสายตาเรา สังคมโลกทุกวันนี้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกัน การขับเคลื่อนใดในจุดใดของโลกจะมีผลต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การจะตัดขาดจากกันดังที่สหรัฐฯพยายามทำกับจีนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจการค้า การผลิต การลงทุน และการไปมาหาสู่กัน ดูเป็นเรื่องน่าขำขันระคนสมเพช

อดคิดไม่ได้ว่า นักการเมืองอเมริกันช่างตื้นเขินต่อความเป็นจริงของสังคมโลกยุคนี้จริงๆ

ในเมื่อทิศทางที่สังคมโลกกำลังดำเนินไป ก็คือการเชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน พฤติกรรมของพวกเขาก็ไม่ต่างจากคนที่ขี่ม้าแล้วหันหน้าไปทางหางม้า ซึ่งม้าจะเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าคนนั่งจะหันหน้าไปทางไหน

ส่วนจีนที่เรามองเห็นนั้น ได้เข้าถึงและยึดมั่นในกฎการขับเคลื่อนของสังคมโลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเคารพและมองเห็นทิศทางที่ม้ากำลังไป มุ่งปรับตัวเองให้พร้อมที่สุดสำหรับการเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราเห็นจนชินตาก็คือด้านหนึ่งจีนเร่งพัฒนาตนเอง สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองอย่างรอบด้าน โดยใช้ระบบกลไกที่ตนได้เปรียบเช่นการรวมศูนย์กำลังทำงานใหญ่ลุยฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งที่มาจากภายในและภายนอก อีกด้านหนึ่งก็พยามทุกวิถีทางเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับทั้งโลก ไม่เว้นแม้แต่กับสหรัฐฯ

จึงปรากฏว่า จีนที่สร้างความพร้อมรอบด้านเข้มแข็งขึ้นอย่างมากภายในเวลาอันสั้น ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ ที่แม้ว่าจะรักษาฐานะความเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งไว้ได้ แต่จีนก็ไล่จี้ใกล้เข้ามาทุกที และสามารถแซงนำหน้าไปแล้วในหลายๆด้าน

ท่าทีต่อสภาวะเป็นจริงของโลกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างสหรัฐฯกับจีนนับว่าเป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะตัดสินว่าใครจะแพ้ชนะในบั้นปลาย

ผู้เขียนไม่คิดว่าการแข่งขันระหว่างสองชาติที่ยิ่งใหญ่นี้จะจบลงด้วยสงครามล้างโลก ซึ่งจะไม่มีผู้ชนะ ตรงกันข้าม การแข่งขันนี้จะดำเนินไปสู่การยกระดับขึ้นสู่ขั้นใหม่ของวิวัฒนาการอารยธรรมโลก ด้วยการคุมเกมของมันสมองโลกที่มิใช่นักการเมืองน้ำเน่า แต่เป็นกลุ่มก้อนของชาวโลกที่ประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ที่มองเห็นความเป็นจริงของสังคมโลก ที่จะพร้อมใจกันขับเคลื่อนสังคมโลกไปสู่อนาคตร่วมกัน

แน่นอนละ ขบวนการประชาคมโลกนี้ย่อมมีจีนแสดงบทบาทเป็นแกนหลักที่หนักแน่นและเป็นที่เชื่อมั่นของคนทั้งโลก

เฉพาะหน้านี้ สิ่งที่จีนแสดงออกก็คือทำตัวเป็นหลักยึดของผู้รักความก้าวหน้าและความเป็นธรรม ทำตัวเป็นน้ำที่พร้อมที่จะดับไฟ ทั้งในวิกฤตยูเครน อิสราเอลกับฮามาส และพม่า ขณะที่มองการท้าทายจากสหรัฐฯในด้านต่างๆว่าเป็นการทดสอบ และถือว่าสหรัฐฯเป็นคู่ซ้อมชั้นเยี่ยมที่จะปั้นให้จีนแข็งแกร่งที่สุดในโลก

ดังนั้น สภาวะเป็นจริงที่คนทั้งโลกมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งสหรัฐฯต่อต้านตรงไหน จีนก็จะพัฒนาได้เร็วตรงนั้น

สถานการณ์จึงกลายเป็นว่า จีนปัจจุบันนี้ ด้านไหนที่สหรัฐฯพยายามสะกัดก็ไปได้เร็ว ด้านไหนที่สหรัฐฯสะกัดไม่ทันก็ไปได้เร็ว

แล้วจีนเขาจะกลัวอะไรกับการสู้กับสหรัฐฯ เพราะได้กับได้ ไม่ว่าจะมาไม้ไหน จีนก็รับได้ และพร้อมสวนกลับเก็บคะแนน

ไขคำจีน

陪练 เผยเลี่ยน คู่ซ้อม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts