วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

Related Posts

ฝันจีน ฝันโลก 中国梦 世界梦

“…“อเมริกันดรีม” เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความใฝ่ก้าวหน้า ความฝันที่มีต่ออนาคตทั้งของตัวเองและต่อส่วนรวมเช่นนี้ ได้นำความรุ่งเรืองให้แก่สังคมอเมริกันและโลกโดยรวมได้ร่วมร้อยปี “อเมริกันดรีม” ขับเคลื่อนด้วยอำนาจทุน โดยมีกลุ่มทุนผูกขาดคอยกำกับ ทว่าความฝันจีนนั้นเกิดขึ้นบนฐานการพัฒนาอย่างรอบด้านของจีนยุคใหม่ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ถือเอาประเทศชาติและส่วนรวมเป็นตัวตั้ง ควบคู่ไปกับการแสดงบทบาทรับผิดชอบในฐานะชาติใหญ่ ให้ความเอื้อเฟื้อต่อประเทศที่กำลังพัฒนา นำเสนอแนวคิดริเริ่มที่จะร่วมกันก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน ที่ปฏิบัติได้ผลจริง ออกสู่สังคมโลกเป็นชุดๆ ตรงกันข้ามกับ “อเมริกันดรีม” ที่ดึงดูดความมั่งคั่งของโลกเข้าหาตนเอง ความฝันจีนมุ่งกระจายความมั่งคั่งไปทั่วโลก ความฝันจีนกับความฝันโลกก็จะปรากฏเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และจะกลายเป็นความฝันที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของชาวโลกโดยรวม ความฝันอเมริกันไม่ยั่งยืนและกลายเป็นอดีตไปแล้ว ขณะที่ความฝันจีนที่เชื่อมโยงเข้ากับความฝันโลก บ่งบอกถึงทิศทางอนาคตอันสดใสและยาวไกลของมวลมนุษยชาติ…”

ฝันจีน ฝันโลก 中国梦 世界梦

ครั้งหนึ่งของการขับเคลื่อนอารยธรรมโลก “อเมริกันดรีม” เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความใฝ่ก้าวหน้า สร้างอนาคตให้แก่ตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อส่วนรวมได้เช่นเดียวกัน

ความฝันที่มีต่ออนาคตทั้งของตัวเองและต่อส่วนรวมเช่นนี้ ได้นำความรุ่งเรืองให้แก่สังคมอเมริกันและโลกโดยรวมได้ร่วมร้อยปี

มาบัดนี้ ได้ปรากฏความฝันใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าปรากฏขึ้น นั่นคือ “ความฝันจีน” หรือ “จงกั๋วเมิ่ง”(中国梦)

ข้อแตกต่างระหว่างสองความฝัน ไม่เพียงสะท้อนขั้นตอนพัฒนาการของอารยธรรมมนุษยชาติเท่านั้น แต่มันได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าอนาคตของมวลมนุษยชาติจะดำเนินไปแบบไหน…อย่างไร !

ฟิตซ์เจอรัลด์เป็นอีกหนึ่งนักเขียนในยุคหลังสงครามที่งานเขียนออกแนวสไตล์อเมริกันดรีม (American Dreams) หรือก็คือโลกในอุดมคติ ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ร่ำรวย จัดงานปาร์ตี้ทุกวัน มีรถขับ เหมือนอย่างที่ เจมส์ ทรัสโลว์ อดัมส์ นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า “อเมริกันดรีมคือความฝันถึงแผ่นดินที่ทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เติมเต็มยิ่งขึ้น และร่ำรวยยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องระเบียบของสังคมที่ทั้งหญิงและชายจะได้รับการยอมรับตัวตน ไม่ว่าผู้นั้นจะมีชาติกำเนิดเช่นไร” ความหรูหราฟุ่มเฟือยนี้เองที่ปรากฏในงานของฟิตซ์เจอรัลด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ผลสุดท้ายชีวิตหรูหราเช่นนี้ก็หายไปราวกับความฝัน

ว่ากันถึงความแตกต่าง “อเมริกันดรีม” สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจของมนุษย์ในคราบของนายทุน ใช้เงินทุนขับเคลื่อนอารยธรรมโลก จัดระเบียบโลก ดึงดูดสรรพกำลังเข้าหาตนเอง แล้วควบคุมการขับเคลื่อนของสังคมโลกแบบเบ็ดเสร็จ

ในยุคที่ “อเมริกันดรีม” เฟื่องฟู ทุนอเมริกันยิ่งใหญ่ สหรัฐฯ ทำตนเป็นตำรวจโลก กำหนดบทบาทนานาชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของตนเอง  จึงไม่แปลกที่ทั้งโลกต้องสวามิภักดิ์และอ่อนข้อให้

แนวคิดอเมริกันดรีมเป็นรากฐานของคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ที่ทุกคนถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกัน และได้รับสิทธิในการดำเนินชีวิต สิทธิเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุข โดยคอนเซปต์นี้ได้ถูกระบุให้กระจ่างยิ่งขึ้นในงานเขียนของเจมส์ ทรัสโลว์ อดัมส์ นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเมื่อปี 2474 “อเมริกันดรีมคือความฝันถึงแผ่นดินที่ทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เติมเต็มยิ่งขึ้น และร่ำรวยยิ่งขึ้น และโอกาสย่อมมาพร้อมกับความสามารถ สิ่งที่พูดถึงนี้มิใช่ความฝันง่ายๆอย่างอยากมีรถหลายคัน หรือมีเงินเดือนสูง แต่เป็นความฝันเรื่องระเบียบของสังคมที่ทั้งหญิงและชายจะได้รับการยอมรับตัวตน ไม่ว่าผู้นั้นจะมีชาติกำเนิดเช่นไร”

ความเจริญรุ่งเรืองจึงกระจุกตัวไปยังสหรัฐฯ คนอเมริกันเสวยสุข เปรมปรีดิ์อยู่กับการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย สถานภาพของคนอเมริกัน โดยเฉพาะคือ “คนผิวขาว” สูงส่งกว่ากลุ่มคนชาติพันธุ์อื่นใด

โดยทั้งหมดนั้นอยู่ใต้อำนาจกำหนดครอบงำเบื้องลึกของกลุ่มทุนผูกขาดที่ชี้ชะตาชีวิตของคนอเมริกันและคนทั้งโลกอีกชั้นหนึ่ง

อีกนัยหนึ่ง อำนาจกำหนดเบื้องลึกนี้เอง คือต้นตอของสงครามที่เกิดขึ้นไม่เคยขาดในห้วงของ “อเมริกันดรีม” เฟื่องฟู

มาบัดนี้  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมของจีน กำลังสร้างความหวังให้กับประเทศต่างๆทั่ วโลก ในการที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองตามแบบที่จีนทำได้  ทำให้ความฝันของจีนที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้ตนเอง กลายเป็นความฝันร่วมของนานาประเทศ และกลายเป็นเป้าหมายร่วมกันระหว่างจีนกับนานาประเทศในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกัน

“อเมริกันดรีม” ขับเคลื่อนด้วยอำนาจทุน โดยมีกลุ่มทุนผูกขาดคอยกำกับ ทว่า “ความฝันจีน” นั้นเกิดขึ้นบนฐานการพัฒนาอย่างรอบด้านของจีนยุคใหม่ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ถือเอาประเทศชาติและส่วนรวมเป็นตัวตั้ง ควบคู่ไปกับการแสดงบทบาทรับผิดชอบในฐานะชาติใหญ่ ให้ความเอื้อเฟื้อต่อประเทศที่กำลังพัฒนา นำเสนอแนวคิดริเริ่มที่จะร่วมกันก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน ที่ปฏิบัติได้ผลจริง ออกสู่สังคมโลกเป็นชุดๆ

ตรงกันข้ามกับ “อเมริกันดรีม” ที่ดึงดูดความมั่งคั่งของโลกเข้าหาตนเอง ความฝันจีนมุ่งกระจายความมั่งคั่งไปทั่วโลก โดยการสร้างความเข้มแข็งของตนเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปด้วยกันกับช่วยให้ประเทศต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ในกระแสความริเริ่มของจีน เช่น ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แล้วแบ่งปันความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากนี้ไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านต่างๆ ให้แก่ตนเอง

ความแข็งแกร่งลักษณะนี้ นับวันเติบใหญ่ขยายตัว ความฝันจีนกับความฝันโลกก็จะปรากฏเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และจะกลายเป็นความฝันที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของชาวโลกโดยรวม

ความฝันอเมริกันไม่ยั่งยืนและกลายเป็นอดีตไปแล้ว ขณะที่ความฝันจีนที่เชื่อมโยงเข้ากับความฝันโลก บ่งบอกถึงทิศทางอนาคตอันสดใสและยาวไกลของมวลมนุษยชาติ

บทเขียนนี้ไม่มุ่งหวังให้ใครเชื่อ เพียงแค่ให้รู้สึกว่า ทำไมประเทศโลกที่สามจึงเชื่อมั่นในแทบทุกเรื่องที่จีนพาทำ

ไขคำจีน


梦 เมิ่ง ความฝัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts