วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกอาชญากรรมบก.ปคบ.ตรวจค้นลับลอบผลิตวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบโดยผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

Related Posts

บก.ปคบ.ตรวจค้นลับลอบผลิตวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบโดยผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

วันที่ 9 ก.ค.67 พล.ต.ต.วิทยา  ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ  ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา  กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ สุวรรณแสง รอง ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.2 บก.ปคบ. นำโดย พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2บก. ปคบ.,   ว่าที่ พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุลสว.กก.2 บก.ปคบ.,ร.ต.อ.มนูญ แทงทอง รอง.สว.กก.2 บก.ปคบ พร้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการที่ 2,3 กก.2 บก.ปคบ.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมประมง

พฤติการณ์กล่าวคือ กก.2 บก.ปคบ. ได้รับหนังสือจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ที่ กษ 0505.4/187 ลง 17 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สืบสวนผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พบว่าการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มีลักษณะเป็นน้ำสีแดงอมม่วงบรรจุภายในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกติกซึ่งมีหลายขนาดบรรจุ แต่ไม่มีฉลากผ่านช่องทาง Facebook ชื่อบัญชี “Bade Makchun” ซึ่งสรรพคุณที่ระบุในการโฆษณาเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนและแจ้งดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจึงจะดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายได้ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
จากการสืบสวนทราบว่าบ้านเลขที่ 140 ม.4 ซ.เอสอาร์บน ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ลักลอบผลิตและครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
ต่อมาวันนี้ (9 ก.ค.67) เจ้าพนักงานตำรวจ กก.2 บก.ปคบ. นำโดย พ.ต.ท.จำรูญ  คำมา สว.กก.2 บก.  ปคบ.,ว่าที่ พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.2 บก.ปคบ.,พร้อมชุดปฏิบัติการที่ 2,3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง  ได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดชลบุรี ที่ ค 195/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อมาตรวจค้น บ้านเลขที่ 140 ม.4 ซ.เอสอาร์บน ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายภูเบศวร์  มากจันทร์ อายุ 41 ปี ที่อยู่ 37/170 ม.2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เลขประจำตัวประชาชน 3200700232721  แสดงตนเป็นผู้ดูแล/นำตรวจค้น
 ผลการตรวจค้นพบ 1.ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำสีแดง จำนวน 1,130 ถัง (22,600 ลิตร)       2.วัสดุและอุปกรณ์การผลิตจำนวน 2 รายการ   (มลูค่าของกลาง 500,000 บาท)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จึงนำตัวอย่างนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่กรมประมงเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากการกระทำดังกล่าว เป็นความผิด ฐาน “ผลิตหรือมีไว้ในความครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตาม มาตรา 22,ม.45 (4),78,79 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (อัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) ประกอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชีที่ 2.3 ลำดับที่ 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ”เจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ พงส.กก.2 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่สอบสวนถึงตามกฎหมายต่อไป

เตือนภัย การเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายควรตรวจสอบฉลากสินค้าว่ามีชื่อการค้าทะเบียนวัตถุอันตราย วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ และสถานที่ตั้งผลิตสินค้า หากเลือกซื้อสินค้าที่ฉลากไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าปลอม และต้องเลือกซื้อร้านที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายวัตถุอันตรายที่สามารถตรวจสอบได้ มีสถานที่ตั้งชัดเจน ซึ่งหากผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ อาจจะได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อผู้บริโภคนำไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงทางการประมง
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พ.ต.ท.จำรูญ  คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ.   โทร. 062-3935995

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts