วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ ภายใต้โครงการ comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi มหัศจรรย์แห่งรสชาติ

Related Posts

มหัศ จันท์ แห่งรสชาติ ภายใต้โครงการ comprehensive Gastronomy Tourism @ Chanthaburi มหัศจรรย์แห่งรสชาติ

เปิดประตูสู่บูรพา สัมผัสศิลปะและวิทยาการอาหาร ประสบการณ์เป็น เอกลักษณ์ของวัตถุดิบและอาหารพื้นบ้านจันทบุรีที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ คัดสรรและสืบสาน เป็นสํารับ จันทร์อันเลื่องชื่อ โดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เล็งเห็น และให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่เป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหาร ท้องถิ่น ที่สามารถเป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราวดําเนินชีวิตเอกลักษณ์ ศิลปะและวิทยาการทางอาหาร วัตถุดิบ และอาหารพื้นบ้าน ด้วยจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งธรรมชาติ มีอาหารที่มีความดั้งเดิม รวมถึงมีวัฒนธรรม ซึ่ง เหมาะสมในการดําเนินโครงการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อาหารของจังหวัด และเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และประชาชน ที่ จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และยิ่งไปกว่านั้น การดําเนินงานโครงการนี้จะส่งผล ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


มหัศจรรย์แห่งรสชาติ Chanthaburi Gastronomy พร้อมเปิดประสบการณ์ความอร่อยและ วัฒนธรรมที่ยากที่จะลืม ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รวม เป็นเวลา 3 วัน โดยในวันที่ 8 กันยายน 2566 แถลงเปิดงาน หัวข้อ “ทิศทางของการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี แถลงโดย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี , นาย ธิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี , นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานจันทบุรี และนายวศิน ยุวนะเตมีย์ รักษาการแทนรองอธิการ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออก กลุ่ม 2 และเสวนา หัวข้อ “มหัศจันท์ แห่งรสชาติ เมื่อเรื่องกิน สามารถยกระดับเศรฐกิจของจันทบุรีได้”


พบกับกิจกรรม Workshop เวลา 15.00 น. กับเชฟมิชลินไกด์ ป้าเชฟ ร้านหมก “จากภูธร สู่มิชลิน” วันที่ 9 กันยายน 2566 และหมอรัตน์ “สมุนไพรจันท์ เมนูไทยสู่สากล” วันที่ 10 กันยายน 2566 และห้ามพลาดกับการสาธิตการทําอาหารจากเชฟดัง ที่พร้อมมารังสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบของ จังหวัดจันทบุรี เวลา 18.00 น. กับเชฟ กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล นักแสดงสาวที่หลงรักการทําอาหาร พร้อมกับรางวัลการันตีมากมาย ในวันที่ 8 กันยายน 2566 , เชฟนุ่น so sweet เชฟชื่อดังด้านการทําเบเกอ รี่ วันที่ 9 กันยายน 2566 , เชฟบุ๊ค บุญสมิทธ์ พุกกะณะสุต เชฟผู้สร้างสรรค์อาหารฟิวชั่น เก่งกาจในการใช้ วัตถุดิบพื้นถิ่น ในวันที่ 10 กันยายน 2566


พร้อมข้อมูลความรู้กับนิทรรศการสํารับจันท์,สมุนไพรอาหารจันท์,เสน้ทางท่องเที่ยวด้านอาหาร และผลิตภัณฑข์องฝากของที่ระลึกโดยการนําวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมลุ้นรับ รางวัล gift voucher มูลค่า 100 บาท 50 รางวัล ต่อ วัน รวมมูลค่า 15,000 บาท เพื่อช็อปอาหารถิ่นจันท์ ทั้งหมด 24 ร้านค้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts