วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกต่างประเทศจีนหลัก “3สูง” ของสีจิ้นผิง ยกจีน “สู่ผู้นำโลก” ทั่วโลกตะลึง “ต้องทำตาม”

Related Posts

หลัก “3สูง” ของสีจิ้นผิง ยกจีน “สู่ผู้นำโลก” ทั่วโลกตะลึง “ต้องทำตาม”

“..สิ่งที่ปรากฏชัดในแนวนโยบายการพัฒนาประเทศคือการเน้นน้ำหนักไปที่ “3 สูง” ส่งผลให้การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนโดยรวมเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ยากนักที่จะเห็นได้ในประเทศอื่นๆ แต่ที่แน่ๆ คือ ความสำเร็จของจีนกำลังกลายเป็นแรงดึงดูดที่ชักนำให้ผู้นำรัฐบาลและพรรคการเมืองประเทศต่างๆ สนใจศึกษาวิธีการบริหารประเทศของ สี จิ้นผิง และคณะมากขึ้นเรื่อยๆ จีนสามารถยกตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ก็เพราะการดำเนินนโยบายที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ยาวไกลของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฝังดีเอ็นเอนี้มาตั้งแต่ยุคเหมาเจ๋อตง…”

สีจิ้นผิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปลายปี 2012 และดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในต้นปี 2013 ได้ดำเนินนโยบายทั้งในและต่างประเทศเป็นชุดๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเป้าหมายไปยังการฟื้นฟูประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรืองภายในกลางศตวรรษนี้ อันเป็นเป้าหมายหลักที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิง

วิธีการสำคัญคือการปรับน้ำหนักการพัฒนาเศรษฐกิจ จากที่เน้นการขยายตัวทางด้านปริมาณ มาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นทั้งทางด้านการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นั่นคือไม่ยึดติดกับตัวเลขจีดีพี แต่เน้นยกระดับเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

นโยบายสำคัญๆ เช่นการปรับโครงสร้างพลังงานให้เป็นพลังงานสะอาด ประสานกับการปรับปรุงสภาพบ้านเมือง ชักจูงให้ประชาชนสนใจรักษาสภาพแวดล้อม และดึงประชาชนชาวจีนพ้นจากสภาวะความยากจนได้เป็นผลสำเร็จภายในไม่กี่ปี

มาถึงวันนี้ ในช่วงเริ่มต้นของวาระที่สามของการเป็นผู้นำพรรคฯและประเทศจีนของ สี จิ้นผิง(2022-2027และ2023-2028)สิ่งที่ปรากฏชัดในแนวนโยบายการพัฒนาประเทศคือการเน้นน้ำหนักไปที่ “3สูง”

อันประกอบด้วย

1.การพัฒนาคุณภาพสูง 高质量发展

 2.การบริหารจัดการคุณภาพสูง 高质量治理 และ 

3.ชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพสูง 高品质生活

สี จิ้นผิง

ในประการที่1ถือว่าคณะผู้บริหารของ สี จิ้นผิง ได้สานต่อและยกระดับการดำเนินนโยบายของคณะผู้นำรุ่นก่อนๆ ขณะที่ประการที่ 2 มีความโดดเด่นในตัว โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว หน่วยงานบริหารท้องถิ่น ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่เมืองเล็ก ตลอดจนชนบททั่วไป ต่างนำมวลชนสร้างสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกับแนวทางสร้างชาติของพรรคฯ และรัฐบาลจีน ส่งผลให้การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนโดยรวมเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ยากนักที่จะเห็นได้ในประเทศอื่นๆ

นี่คิอคำตอบต่อข้อกังขาของนักมองจีนทั่วไป ที่มักจะส่งสัยเสมอว่าจีนมีดีอะไร

แต่ที่แน่ๆ คือ ความสำเร็จของจีนกำลังกลายเป็นแรงดึงดูดที่ชักนำให้ผู้นำรัฐบาลและพรรคการเมืองประเทศต่างๆสนใจศึกษาวิธีการบริหารประเทศของสีจิ้นผิงและคณะมากขึ้นเรื่อยๆ

สังเกตเห็นได้จากจำนวนกลุ่มพรรคและนักการเมืองทั่วโลกที่เข้าร่วมการสัมมนากับพรรคจีนสองครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา

สรุปได้ว่าจีนสามารถยกตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ก็เพราะการดำเนินนโยบายที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ยาวไกลของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฝังดีเอ็นเอนี้มาตั้งแต่ยุค เหมาเจ๋อตง

เหมาเจ๋อตง

ตราบใดที่ประเทศจีนยังมีพรรคนี้นำ ประชาชนชาวจีนยังต้องการชีวิตที่ดีกว่า ตราบนั้นประเทศจีนก็มีแต่จะสูงขึ้นๆ

ไขคำจีน–高质量เกาจื้อเลี่ยง  คุณภาพสูง

@suebjarkkhao

หลัก “3สูง” ของสีจิ้นผิง ยกจีน “สู่ผู้นำโลก” ทั่วโลกตะลึง “ต้องทำตาม” จับทางจีน สันติ ตั้งรพีพากร “..สิ่งที่ปรากฏชัดในแนวนโยบายการพัฒนาประเทศคือการเน้นน้ำหนักไปที่“3สูง” ส่งผลให้การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนโดยรวมเป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ยากนักที่จะเห็นได้ในประเทศอื่นๆ แต่ที่แน่ๆคือ ความสำเร็จของจีนกำลังกลายเป็นแรงดึงดูดที่ชักนำให้ผู้นำรัฐบาลและพรรคการเมืองประเทศต่างๆสนใจศึกษาวิธีการบริหารประเทศของสีจิ้นผิงและคณะมากขึ้นเรื่อยๆ จีนสามารถยกตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ก็เพราะการดำเนินนโยบายที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ยาวไกลของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฝังดีเอ็นเอนี้มาตั้งแต่ยุคเหมาเจ๋อตง…”

♬ เสียงต้นฉบับ – Suebjarkkhao – Suebjarkkhao

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts