วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกต่างประเทศจีน ความถูกต้อง ”ทางประวัติศาสตร์” ก่อเกิดสันติภาพ “สร้างความเจริญ” จีนนำทำ “ทั่วโลกทำตาม”

Related Posts

 ความถูกต้อง ”ทางประวัติศาสตร์” ก่อเกิดสันติภาพ “สร้างความเจริญ” จีนนำทำ “ทั่วโลกทำตาม”

“….นัยของคำว่า“ประวัติศาสตร์ถูกต้อง”หลักๆก็คือการยึดเอาสิ่งจำเป็นจะต้องทำในแต่ละห้วงแห่งการพัฒนาก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ เป็นธงในการพัฒนาประเทศและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมโลกเช่นนี้ ทำให้จีนปฎิบัติตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ และอธิบายความคิด แนวทางนโยบายต่างให้ชาวจีนและชาวโลกเข้าใจได้อย่างชัดเจน เพราะทุกสิ่งดำเนินไปตามการพัฒนาของประวัติศาสตร์ เมื่อทุุกฝ่ายเข้าใจดีแล้ว การดำเนินนโยบายก็ได้รับการสนับสนุน  ดังกรณีการจับมือกันครั้งสำคัญของอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดสถานการณ์ใหม่ขึ้นในตะวันออกกลาง ที่ปลอดจากสงครามและความขัดแย้งทางศาสนาโดยพลันสนับสนุน การปฏิบัติก็ย่อมประสบความสำเร็จ มิใยที่อีกฝ่ายจะขัดขวาง ก่อกวนหรือให้ร้าย บิดเบือน …”

จับทางจีน正视中国

สันติ ตั้งรพีพากร陈俊泰

ความถูกต้องทางประวัติศาสตร์历史正确

มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า มิใยที่สื่อตะวันตกตลอดจนสื่อบ้านเราที่อิงข้อมูลจากตะวันตก กระทั่งนักวิชาการที่ร่ำเรียนมาจากสถาบันการศึกษาตะวันตก จะคอยบอกเตือนถึงความเสื่อมถอยในด้านต่างๆ ของจีน โดยเมินเฉยต่อข้อมูลตัวเลขสถิติของทางการจีนนั้น มักจะปรากฏผลลงเอยที่ผิดไปจากความเป็นจริงเสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงพบกับความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี นั่นคือ ยิ่งสื่อตะวันตกฟันธงว่าจีนจะต้องล่มสลายภายในปีนั้นปีนี้ ด้วยวิกฤตนั้นวิกฤตนี้ จีนกลับยิ่งพัฒนาก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกครั้งไป

ต่อปรากฏการณ์เช่นนี้ เราน่าจะหาคำตอบให้ชัดเจนสักครั้ง เพื่อจะได้ไม่หลงไปกับการแพร่กระพือข่าวที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของจีน

ดังกรณีของที่ประชุมBRICSที่แอฟริกาใต้เมื่อเร็วๆนี้ ก่อนการประชุม สื่อตะวันตกก็ประโคมข่าวว่า กลุ่มประเทศเหล่านี้มีความขัดแย้งกันภายในเรื่องการขยายสมาชิก ส่วนการสร้างเงินสกุลBRICSขึ้นมาแทนดอลล่าห์สหรัฐนั้นก็อย่าฝันอะไรทำนองนี้

แต่ความจริงปรากฎว่า กลุ่มBRICS ได้เปิดประตูรับสมาชิกใหม่รวดเดียว 6 ประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆยื่นเสนอตัวเข้าเป็นสมาชิกใหม่อีกเกือบยี่สิบประเทศก็จะได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมครั้งต่อๆ ไป

กรณีนี้ ทั่วโลกต่างจ้องมองไปที่สีจิ้นผิงผู้นำประเทศจีน ว่าการที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ทั้งห้าสามารถบรรลุข้อตกลงรับสมาชิกใหม่ได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งใดๆ ได้สะท้อนถึงบารมีประเทศจีนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของโลก

ประเทศต่างๆที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ด้วยเล็งเห็นแล้วว่า เมื่อไปกับกลุ่มองค์กรประเทศที่มีจีนเป็นหลักแกน ย่อมมีอนาคตที่ดีแน่

ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ กลุ่มประเทศ BRICS รวมตัวเข้าด้วยกัยด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือพัฒนาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งธนาคารของตัวเองขึ้นมา โดยมีสำนักงานใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้ การเข้าร่วมไม่ได้มีเงื่อนไขทางด้านความคิดการเมืองใดๆ หรือการนับถือศาสนาใดๆ ไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่า “การเมืองถูกต้อง” ดังที่กำลังเป็นไปในกลุ่มประเทศตะวันตกแต่อย่างใด

ตรงกันข้าม สิ่งที่กำลังดำเนินไปอย่างดียิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ดูเหมือนจะดำเนินไปตามแนวคิดที่ยึดมั่นกับสิ่งที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์ถูกต้อง” มากกว่า

นัยของคำว่า“ประวัติศาสตร์ถูกต้อง” หลักๆ ก็คือการยึดเอาสิ่งจำเป็นจะต้องทำในแต่ละห้วงแห่งการพัฒนาก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้จีนถือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสันติภาพเป็นวาระร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

จึงไม่แปลกที่จีนได้นำเสนอโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แผ่นพัฒนาร่วมกันทั้งโลก แผนสร้างความมั่นคงทั้งโลกและแผนสร้างอารยธรรมร่วมกันทั้งโลกเข้าสู่วาระการประชุมระดับโลกถี่ขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งโลก

หมายความว่า ภายในประเทศ จีนเน้นการพัฒนาตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองโดยไม่วอกแวกไปกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทางด้านต่างประเทศ จีนมุ่งมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการสามัคคีกลุ่มประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วร่วมกันสร้างสันติภาพและความก้าวหน้าไปด้วยกัน

ดังกรณีการจับมือกันครั้งสำคัญของอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดสถานการณ์ใหม่ขึ้นในตะวันออกกลาง ที่ปลอดจากสงครามและความขัดแย้งทางศาสนาโดยพลัน

การยึดเอาความถูกต้องทางประวัติศาสตร์เป็นธงในการพัฒนาประเทศและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมโลกเช่นนี้ ทำให้จีนปฎิบัติตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ และอธิบายความคิด แนวทางนโยบายต่างให้ชาวจีนและชาวโลกเข้าใจได้อย่างชัดเจน เพราะทุกสิ่งดำเนินไปตามการพัฒนาของประวัติศาสตร์

เมื่อทุุกฝ่ายเข้าใจดีแล้ว การดำเนินนโยบายก็ได้รับการสนับสนุน การปฏิบัติก็ย่อมประสบความสำเร็จ

มิใยที่อีกฝ่ายจะขัดขวาง ก่อกวนหรือให้ร้าย บิดเบือน

ไขคำจีน 历史 ลี่สื่อ ประวัติศาสตร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts