วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่‘วัชระ’ ยื่นหนังสือ ‘วันนอร์’-‘อาพัทธ์’ สภาสร้างไม่เสร็จบอกให้ระวังหลังเกษียณตาม “สรศักดิ์-พรพิศ” ไปต่อที่ “ป.ป.ช.”

Related Posts

‘วัชระ’ ยื่นหนังสือ ‘วันนอร์’-‘อาพัทธ์’ สภาสร้างไม่เสร็จบอกให้ระวังหลังเกษียณตาม “สรศักดิ์-พรพิศ” ไปต่อที่ “ป.ป.ช.”

“…รัฐสภาแห่งใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ “วัชระ” เบรก “วันนอร์-อาพัทธ์” ขอให้ระงับการตรวจรับงานก่อสร้าง ขู่ หากยังดึงดันจะยื่นกล่าวหาว่าส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และหรือกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันทำการถัดไปโดยเร็วที่สุด…”

13 พฤษภาคม 2567 ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า “ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และว่า ที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ระงับการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่”

โดยนายวัชระ อีกกล่าวว่า ตามที่ได้เคยร้องเรียน บัดนี้เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๒๐/๐๘๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ชุดใหญ่) มีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและขอให้ท่านระงับการตรวจรับงานงวดสุดท้ายของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามอำนาจหน้าที่ และสั่งการให้แก้ไขงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามแบบรูปรายการการก่อสร้าง และถูกต้องตามสัญญาและแบบก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญา ฉบับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากเป็นแบบรูป รายการ ที่ผู้ออกแบบ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วตั้งแต่ก่อนจัดหาผู้รับจ้าง การที่ นางพรพิศ เพชรเจริญ สั่งให้แก้ไขสัญญาดังกล่าว เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างที่ทำผิดแบบซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วข้างต้นและกำลังดำเนินการไต่สวนอยู่ในขณะนี้

นายวัชระกล่าวอีกว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ตรวจรับงานก่อสร้างที่ผิดแบบโดยอ้างเพียงความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมาก ซึ่งมีข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเพียง ๒ คนเท่านั้น และเป็นบุคคลภายนอก ๕ คน ส่วนข้าราชการสำนักงานฯ อีก ๓ คนไม่เห็นชอบด้วย และหรือการกระทำที่ไม่ชอบของ นางพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา และในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ร้องเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ๒ ท่านคือ นายสรศักดิ์ เพียรเวช และนางพรพิศ เพชรเจริญ ว่าส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

นายวัชระกล่าวย้ำว่า ทั้งนี้หากท่านเห็นชอบผลการตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ๑๐๐% ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากจำนวน ๗ คน ซึ่งผลการส่งมอบงานปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง ข้าพเจ้าจะยื่นกล่าวหาท่านว่าส่อทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และหรือกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันทำการถัดไปโดยเร็วที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts