วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกคอลัมนิสต์สันติ ตั้งรพีพากร 陈俊泰ปฏิวัติตัวเอง "อย่างจริงจัง”บากบั่นต่อสู้ “สร้างความพร้อม”ความพร้อมสร้างโอกาสนำจีน “เจริญรุ่งเรือง”

Related Posts

ปฏิวัติตัวเอง “อย่างจริงจัง”บากบั่นต่อสู้ “สร้างความพร้อม”ความพร้อมสร้างโอกาสนำจีน “เจริญรุ่งเรือง”

“…”ปฏิวัติตัวเอง”อย่างจริงจัง ปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโลก แล้ววางเป้าสร้างสังคมจีนให้เจริญรุดหน้า นำนานาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างเป็นจริง สิ่งที่สีจิ้นผิงพูดที่ว่า”สังคมนิยมมาจากการกระทำของพวกเราและว่า”ความสุขมาจากการบากบั่นต่อสู้ของตนเอง จีนเจริญได้เพราะพวกเขาสร้างความพร้อมขึ้นมาในตนเองได้อย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเอง ดังนั้น โอกาสจึงมักจะเป็นของจีนชนิดที่แทบจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆ จีนมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองเสมอ สร้างระบบการทำงานให้สำเร็จในระดับสูงสุดคือรวมพลังทุกฝ่ายทำงานใหญ่ที่เรียกว่า “จวี่กั๋วถี่จื้อ”ที่เป็นจุดแข็งของระบอบสังคมนิยมได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ทำให้อะไรต่อมิอะไรที่ว่าทำไม่ได้ ก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไม่ขาดสาย สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือคณะผู้นำจีนมิได้ถือเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง หากแต่ยึดเอาความต้องการของมวลมนุษย์โดยรวมเป็นที่ตั้ง และแสดงความพร้อมของจีนในการร่วมกับนานาชาติสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ดาวโลกดวงนี้อย่างชัดเจน…”

ความพร้อมสร้างโอกาส 齐备创机遇

คนเรามักจะรอโอกาส แต่ความจริงแล้ว โอกาสมักจะเป็นของผู้ที่พร้อมแล้ว คือมีแต่ผู้ที่พร้อมแล้วเท่านั้นโอกาสจึงจะวิ่งเข้าหา

แล้วความพร้อมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

แน่นอนที่สุด ความพร้อมจะต้องมาจากการกระทำ ผู้ที่กระทำอยู่เสมอจะสามารถยกระดับความพร้อมของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลกที่เมื่อโอกาสเปิดขึ้น เขาก็สามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นก่อนใครอื่น

มองในแง่ของการพัฒนาของสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความรับรู้ ล้วนแต่ต้องดำเนินไปตามเหตุปัจจัยภายในของตนเอง ดังนั้นการกระทำใดๆของเราจึงต้องสอดคล้องกับกระบวนการหรือกฎเกณฑ์การพัฒนาของสิ่ง หากมิใช่กระทำการตามอำเภอใจ

นั่นหมายถึงว่าการะทำของเรา สิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้คือเล็งเห็นทิศทางการพัฒนาของสิ่ง แล้วกำหนดเป้าหมาย ดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่เป็นไปได้ ยกระดับขีดความสามารถของระบบ กลไก และการทำงานประสานเชื่อมได้อย่างเเป็นเอกภาพในทุกขั้นตอน ซึ่งในระหว่างนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรก็คือหัวใจสำคัญที่สุด

เพราะถึงที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความสามารถสูง สามารถนำมวลชนทั่วไปดำเนินการใหญ่ได้สำเร็จในทุกขั้นตอน

สรุปเป็นภาพรวมก็คือ ผู้ที่พร้อมที่สุดสำหรับทุกโอกาสที่มาถึง หนีไม่พ้นผู้มีสายตายาวไกล จิตใจเที่ยงธรรม ลงมือกระทำในลักษณะเริ่มต้นอยู่เป็นนิจ เป็นต้นแบบให้แก่ผู้ร่วมงานและมวลชนในสังกัด รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ กลไก หน่วยงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับจำนวนบุคลากรคุณภาพสูงในทุกแขนงงานอย่างไม่ขาดสาย ความพร้อมสมบูรณ์ระดับนี้ ย่อมเป็นเจ้าของโอกาสเสมอไป

บนฐานการวิเคราะห์นี้ จะทำให้เราเห็นชัดถึงทิศทางแนวโน้มของการขับเคี่ยวกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯมากขึ้น ไม่สับสนไปกับกระแสการปั่นข้อมูลรายวันของสื่อต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์”หยุดจีน”(stop china)ของสหรัฐฯ เกิดขึ้นจากความตื่นตระหนกต่อความเจริญก้าวหน้าของจีน มิใช่เกิดจากการวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าอะไรคือที่มาของความสำเร็จเหล่านั้น แล้วกำหนดแผนพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าจีน ตรงกันข้าม พวกเขาบรรดานักการเมืองในสภาฯต่างเลือกกระทำการสนองตอบต่อภาวะจิตใจของตนเองเป็นเบื้องต้น

คือ”กลัว”จีนจะแซงหน้า จะต้องหาทาง”หยุด”ให้ได้ พากันสติแตกกล่าวโจมตีจีน ตั้งข้อหาจีน รวมกลุ่มก๊วนต้านจีน โดยขาดแผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและระบบใดๆรองรับ

ผลคือยิ่งพยายามหยุดจีน ก็ยิ่งกระตุ้นให้จีนฮึดสู้ ดำเนินการรัดกุมยิ่งขึ้น ปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะเป็นจริงมากขึ้น และใช้ทุกโอกาสที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ผลคือสหรัฐฯทำงานพลาดเป้าอย่างต่อเนื่องและอย่างทั่วด้าน ทำให้กระบวนการขับเคลื่อนโดยรวมปั่นป่วน แม้กระทั่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เป็นจุดเด่นของการเมืองแบบอเมริกัน ก็กลายเป็นเรื่องมโนสาเร่ ไร้สาระ ไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวโลก

ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ จีนภายใต้การนำของคณะผู้นำชุดที่มีสีจิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้ดำเนินการ”ปฏิวัติตัวเอง”อย่างจริงจัง ปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโลก แล้ววางเป้าสร้างสังคมจีนให้เจริญรุดหน้า นำนานาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างเป็นจริง

สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือคณะผู้นำจีนมิได้ถือเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง หากแต่ยึดเอาความต้องการของมวลมนุษย์โดยรวมเป็นที่ตั้ง และแสดงความพร้อมของจีนในการร่วมกับนานาชาติสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ดาวโลกดวงนี้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ก็ไม่เคยคิดที่จะกีดกันสหรัฐฯและโลกตะวันตกออกไปจากกระบวนการอันยิ่งใหญ่นี้แต่ประการใด

จีนมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองเสมอ สร้างระบบการทำงานให้สำเร็จในระดับสูงสุดคือรวมพลังทุกฝ่ายทำงานใหญ่ที่เรียกว่า “จวี่กั๋วถี่จื้อ”ที่เป็นจุดแข็งของระบอบสังคมนิยมได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ทำให้อะไรต่อมิอะไรที่ว่าทำไม่ได้ ก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไม่ขาดสาย

เช่นการสำรวจอวกาศ การสร้างประเทศจีนให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
ตลอดจนการผลิตแบบอัจฉริยะโดยปัญญาประดิษฐ์ และการสื่อสารควอนตัม คอมพิวเตอร์ควอนตัม และการสร้างดวงอาทิตย์เทียม ฯลฯ

ถึงตรงนี้ อาจจะมีใครบางคนบอกว่า”พระเจ้าลำเอียง” คือคิดว่าโชคเข้าข้างจีน แต่ถ้าได้ยินสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดที่ว่า”สังคมนิยมมาจากการกระทำของพวกเรา”(社会主义是干出来的)และว่า”ความสุขมาจากการบากบั่นต่อสู้ของตนเอง”(幸福是奋斗出来的)แล้วหยุดคิดนิดหนึ่ง ก็จะถึง”บางอ้อ”ร้องอ๋อว่า จีนเจริญได้เพราะพวกเขาสร้างความพร้อมขึ้นมาในตนเองได้อย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเอง

ดังนั้น โอกาสจึงมักจะเป็นของจีนชนิดที่แทบจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ไขคำจีน
齐备 ฉีเป้ย ความพร้อมรอบด้าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts