“สำรองราชการ” เท่านั้น
ลงโทษ “ตำรวจ” ไม่จับบ่อน
และสืบหาสายสัมพันธ์ ตำรวจ “กับ” นายบ่อน

0
1182

“แถลงการณ์ สป.ยธ. ระบุถึงว่าบ่อนการพนันมีความเกี่ยวพันนายตำรวจระดับสูงบางคน ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ และแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบางยุคสมัย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ขึ้นมากมาย  ถ้ามีบ่อนในพื้นที่ ถือว่า ผบก. ผบช. รวมทั้งระดับรอง ฯ และ ผบก.ศูนย์สืบสวนผู้รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ ผบ.ตร. ออกคำสั่ง “สำรองราชการ” ทุกคนทันทีโดยให้ดำเนินการในกรณีการเปิดบ่อนจังหวัดระยอง พัทยา จังหวัดชลบุรี และ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นลำดับแรก”

สป.ยธ. ออกแถลงการณ์เรียกร้องนายก ฯ แก้ปัญหาตำรวจละเลยจัดการบ่อน สั่ง ผบ.ตร. สำรองราชการตำรวจระยอง-พัทยา-ทุ่งสองห้อง พร้อมเร่งหาสายสัมพันธ์นายทุนบ่อน-จนท.รัฐ

วันนี้ (30 ธ.ค.) สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจระดับต่าง ๆ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันและอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยระบุว่า

ตามที่ นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. แจ้งเตือนประชาชนผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนเขต อ.เมืองฯ จ.ระยอง และ ต.พัทยา จ.ชลบุรี ให้รีบกักตัวและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด เนื่องจากได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนการพนันทั้งสองแห่งจำนวนมาก ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้ง จ.ระยอง และทั่วประเทศมากมาย สร้างความเสียหายต่อชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงเหลือคณานับ และต่อมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้จับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครอีกนั้น

เป็นรู้กันดีในหมู่ประชาชนและตำรวจผู้น้อยตลอดมาว่า บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทุกแห่งในประเทศไทย เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุน รู้เห็นเป็นใจของตำรวจผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับต่าง ๆ ด้วยกันทั้งสิ้น ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ และแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบางยุคสมัย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งหลังการยึดอำนาจ หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ 22/2558 ให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมด้วย ทำให้กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอหลายแห่ง ได้ดำเนินการจับกุมเองในหลายพื้นที่ที่ตำรวจไม่ดำเนินการ

หลังการจับกุม ผู้บังคับบัญชาของตำรวจก็จะใช้วิธีสั่งให้ผู้รับผิดชอบระดับต่าง ๆ ไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.จังหวัด หรือ ตร.ภาค กันมากมาย แต่สุดท้ายไม่เคยปรากฏว่ามีตำรวจคนใดถูกดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเลย สะท้อนว่าผู้บังคับบัญชาตำรวจผู้รับผิดชอบไม่ได้มีความจริงใจในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา หรือลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อตำรวจผู้กระทำผิดแต่อย่างใด ซ้ำยังเป็นพฤติการณ์ที่ส่อแสดงว่าบางคนรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำดังกล่าวอีกด้วย

จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่ทำลายสังคมรวมทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาด โดยสั่งการไปยังหน่วยเกี่ยวข้อง

1. กรณีมีหน่วยอื่นไปจับบ่อนการพนัน เครื่องจักรการพนัน ตู้ม้า ตู้สล็อต หรือสถานบริการผิดกฎหมายในพื้นที่ใด ให้ถือว่า ผบก. ผบช. รวมทั้งระดับรองฯ และ ผบก.ศูนย์สืบสวนผู้รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ ผบ.ตร.ออกคำสั่ง “สำรองราชการ” ทุกคนทันทีโดยให้ดำเนินการในกรณีการเปิดบ่อนจังหวัดระยอง พัทยา จังหวัดชลบุรี และ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นลำดับแรก

2. สั่งการ รมว.มท. ให้ดำเนินการสืบสวนว่า บ่อนการพนันทั้งสามแห่งดังกล่าวว่ามีผู้ใดเป็นนายทุนหรือเจ้าของที่แท้จริง มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจผู้ใหญ่คนใด และระดับใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปัจจุบันและอดีตหรือไม่อย่างไร และเหตุใดจึงเปิดอยู่ได้โดยไม่ถูกตำรวจพื้นที่ในระดับสถานีจับกุม หรือรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดำเนินการ

3. เร่งปฏิรูปตำรวจโดยนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อตราเป็นกฎหมายเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งการแยกสายงานสอบสวนให้เป็นอิสระจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมและในเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอตามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here