จันทบุรี /จังหวัดจันทบุรีจัดวันบริจาคโลหิตโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิตและรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอ