วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
หน้าแรกสืบเศรษฐกิจซาอุฯ NEWSธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของซาอุดีอาระเบียลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคู่สัญญาเกาหลี

Related Posts

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของซาอุดีอาระเบียลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคู่สัญญาเกาหลี

ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าของซาอุดิอาระเบียได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลี เพื่อมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองธนาคาร เพิ่มโอกาสทางการเงินสำหรับการส่งออกของซาอุดิอาระเบีย และกระจายแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ บริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางของธนาคารในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการส่งออกของซาอุดีอาระเบียที่ไม่ใช่น้ำมันและยกระดับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในตลาดโลก

ซีอีโอของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าซาอุดิอาระเบีย Eng. Saad Al-Khalab อธิบายว่าความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลีเป็นความต่อเนื่องของแนวทางของธนาคารในการลงนามในบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงทั่วโลกรวมถึงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลีที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กว้างขวาง.

และ Al-Khalab ระบุว่าบันทึกช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ฝึกอบรมทีมงาน และปูทางสู่โอกาสการลงทุนและการไหลเวียนทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือกับสถาบันสินเชื่อระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันของซาอุดีอาระเบียและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างซาอุดีอาระเบียกับมิตรประเทศโดยทั่วไปและสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยเฉพาะ

เป็นที่น่าสังเกตว่าบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในการสนับสนุนการส่งออกของซาอุดิอาระเบียนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาล นำโดย กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ – ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน – เพื่อส่งเสริมและเปิดให้มีการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันและ เพิ่มผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดีอาระเบียและความปรารถนาที่จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมัน จาก 16% เป็น 50% ของ GDP ที่ไม่ใช่น้ำมัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts